Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009

Πρακτικά Συνέλευσης 1ης Νοεμβρίου 2009

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 1ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΤΟΠΟΣ: Booze Cooperativa, Κολοκοτρώνη 57, Αθήνα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: 2,5 ώρες
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 25

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Α. Εξεύρεση χώρου επόμενων συνελεύσεων
Β. Οργάνωση ομάδων εργασίας
Γ. Ερωτηματολόγιο καταγραφής επαγγελματικού χώρου


Στην αρχή της συνάντησης, μέλος μετέφερε την εξής ενημέρωση από το δικηγόρο που συνέταξε το Καταστατικό του υπό ίδρυση σωματείου: Όσα μέλη της Πρωτοβουλίας θέλουν να παραστούν στο Πρωτοδικείο τη 16η Νοεμβρίου 2009 (ημερομηνία κατάθεσης του Καταστατικού) μπορούν να παραστούν (ανοιχτή δικάσιμος), ωστόσο την ίδια μέρα δε θα εξεταστεί το Καταστατικό, παρά μόνο θα κατατεθεί επίσημα. Η συνέλευση αποφάσισε να μη γίνουν εγγραφές νέων μελών πριν την επίσημη έγκριση του Καταστατικού του υπό ίδρυση σωματείου από το Πρωτοδικείο.

1. ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Μέλη εξέφρασαν τις σκέψεις τους για την ανάγκη να βρεθεί κατάλληλος και μόνιμος χώρος για τις συνελεύσεις, ώσπου να αποκτήσει ο Σύλλογος τη δική του στέγη. Μετά από σχετικά σύντομη συζήτηση, αποφασίστηκαν/διαπιστώθηκαν τα εξής:

Α. Να διερευνηθούν οι δυνατότητες ενοικίασης/χρήσης αίθουσας που ανήκει σε συνδικαλιστικό φορέα (ενδεικτικά αναφέρονται: Σύλλογος Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, ΟΛΤΕE). Επικουρικά, να διερευνηθούν οι δυνατότητες πραγματοποίησης των συνελεύσεων σε φορέα του Δημοσίου (π.χ. ΑΣΟΕΕ, Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ).

Β. Το κόστος ενοικίασης του χώρου για κάθε συνέλευση να μην υπερβαίνει τα 100 ευρώ.

Γ. Η επόμενη συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2009. Ο χώρος συνάντησης θα οριστικοποιηθεί.

Δ. Οι συνελεύσεις που ορίζονται Κυριακή εξακολουθούν να συγκεντρώνουν τις περισσότερες προτιμήσεις.


2. ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο μεγαλύτερο μέρος της συνέλευσης συζητήθηκε ο τρόπος λειτουργίας και οργάνωσης ομάδων εργασίας που θα αναλάβουν να καταγράφουν τα χαρακτηριστικά όλων των επαγγελματικών ιδιοτήτων και των σχέσεων εργασίας μας, να διερευνούν προβλήματα στον επαγγελματικό μας χώρο και να συμβάλλουν στη διεύρυνση του υπό ίδρυση Συλλόγου.

Συζητήθηκε αν οι ομάδες εργασίες πρέπει να οργανωθούν κατά ειδικότητα (π.χ. υποτιτλιστές ), κατά θέμα (π.χ. ασφαλιστικό) ή ανά χώρο (π.χ. εκδοτικός χώρος). Στην περίπτωση των υποτιτλιστών εξυπηρετείται η εξέταση των θεμάτων που τους απασχολούν βάσει της ειδικότητάς τους και δεδομένου ότι έχει ήδη γίνει προεργασία με το Έγγραφο περί Υποτιτλισμού που συντάχθηκε από τους ίδιους, προτάθηκε και συμφωνήθηκε η μία ομάδα να έχει αυτό το θέμα. Μετά από παρεμβάσεις που έγιναν σχετικά με τα προβλήματα στον εκδοτικό χώρο, ήταν σαφές ότι πρέπει να υπάρξει ομάδα που θα ασχοληθεί με αυτόν και θα κινηθεί ανά ειδικότητα. Τονίστηκε η ανάγκη να παρουσιαστεί ο χώρος των μεταφραστικών εταιρειών και να γίνουν προσπάθειες επικοινωνίας με συναδέλφους από αυτό το χώρο∙ το ίδιο ισχύει και για το χώρο των συναδέλφων στα ΜΜΕ. Το θέμα των συναδέλφων από την επαρχία αναφέρθηκε αρκετές φορές και προτάθηκε, αντί να δημιουργηθεί ομάδα εργασίας αποκλειστικά για αυτούς, να διαμορφωθεί ομάδα επικοινωνίας που, εκτός των άλλων δράσεων, θα καταβάλλει προσπάθειες εντοπισμού και προσέγγισής τους. Όσον αφορά τα ασφαλιστικά και τα φορολογικά ζητήματα προκρίθηκε η λύση να εξεταστούν συνολικά σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν θα έχουν ήδη συγκεντρωθεί οι σχετικές επιμέρους πληροφορίες από τις ομάδες εργασίας (π.χ. ασφαλιστικά ζητήματα υποτιτλιστών + ασφαλιστικά ζητήματα εργαζομένων στα ΜΜΕ κ.ο.κ. να αποτελέσουν τη βάση για να συγκροτηθεί ομάδα που θα ασχοληθεί με τα ασφαλιστικά).

Άλλες παρεμβάσεις μελών περιστράφηκαν και γύρω από τα εξής: να ακολουθεί το παράδειγμα των υποτιτλιστών που συνέταξαν το σχετικό με την ειδικότητά τους έγγραφο και να συνταχθούν παρεμφερή ενημερωτικά έγγραφα που θα οδηγήσουν σε συστηματοποίηση και παρουσίαση των θεμάτων. Οι ομάδες εργασίας να έχουν μόνιμο χαρακτήρα, με αλλαγές που ενδεχομένως θα προκύψουν μετά την ίδρυση του Συλλόγου. Να χρησιμοποιηθούν τα χρήσιμα συμπεράσματα που θα εξαχθούν από το Ερωτηματολόγιο. Να παρουσιάζεται το έργο των ομάδων στις συνελεύσεις.


Αποφασίστηκε ομόφωνα η συγκρότηση πέντε ομάδων:

Α. ΟΜΑΔΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Β. ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Γ. ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΤΩΝ
Δ. ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ε. ΟΜΑΔΑ ΜΜΕ

Σημειώθηκε ότι οι ενδιαφερόμενοι για την Ομάδα ΜΜΕ, λόγω ημερών και ωραρίου εργασίας τους, συνήθως απουσιάζουν από τις γενικές συνελεύσεις. Γι’ αυτό, αποφασίστηκε να αναρτηθούν στην ηλεκτρονική λίστα, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της Πρωτοβουλίας, μήνυμα-πρόσκληση συμμετοχής σε αυτή την ομάδα, καθώς και καλέσματα συμμετοχής και πληροφορίες για τις πρώτες ανοιχτές συναντήσεις των άλλων τεσσάρων ομάδων εργασίας.

ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:
Α. Να αναρτηθεί στο blog της Πρωτοβουλίας η ενημερωτική παρουσίαση του χώρου του υποτιτλισμού.
Β. Να γίνει παρουσίαση στατιστικών στοιχείων από τις καρτέλες, τις οποίες έχουν συμπληρώσει τα μέλη, από τους δύο συναδέλφους που έχουν πρόσβαση σε αυτές.


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:
Α. Συνοπτική παρουσίαση στοιχείων από τις καρτέλες των μελών
Β. 5λεπτη παρουσίαση κάθε ομάδας εργασίας σχετικά με την πορεία των εργασιών της
Γ. Συζήτηση ερωτηματολογίου καταγραφής του επαγγελματικού μας χώρου

Δεν υπάρχουν σχόλια: