Επικοινωνία/Contact

Τα νέα γραφεία του ΣΜΕΔ (Σπύρου Τρικούπη 56-58)
είναι ανοιχτά κάθε δεύτερη Δευτέρα, 7:30-9:30 μ.μ.