Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για το Σάββατο 8 Οκτωβρίου

Τo Σάββατο 8 Οκτωβρίου, στις 6:00 μ.μ., συγκαλείται η δεύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΜΕΔ για το έτος, στα γραφεία του Συλλόγου (Μαυρικίου 8 και Μαυρομιχάλη, Νεάπολη Εξαρχείων). Υπενθυμίζουμε ότι η Συνέλευση, ως δεύτερη επαναληπτική, θα πραγματοποιηθεί με απαρτία των παρευρισκομένων μελών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
  • Ενημέρωση-συζήτηση για τις ελεξίξεις στον τομέα της πιστοποίησης συναδέλφων και για τη στάση του Συλλόγου
  • Ενημέρωση-συζήτηση για τα νέα κυβερνητικά μέτρα στο εργασιακό πεδίο
  • Προγραμματισμός για το Ημερολόγιο του Συλλόγου για το 2017
  • Σύσταση ομάδας εργασίας για τη διοργάνωση του νέου κύκλου σεμιναρίων αυτομόρφωσης του Συλλόγου (2017)
  • Ενημέρωση για εργασιακά-επαγγελματικά θέματα (διεκδικήσεις, προβλήματα, καταγγελίες)
  • Άλλα τρέχοντα ζητήματα 

Το ΔΣ