Εγγραφές Μελών/Συνδρομές


Οι εγγραφές νέων μελών μπορούν να γίνουν με τρεις τρόπους: 

α. Στα γραφεία του Συλλόγου, Σπύρου Τρικούπη 56-58, στα Εξάρχεια, κάθε δεύτερη Δευτέρα 7:30–9:30 μ.μ.  

β. Ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: ΤΘ 21028, 11410, Αθήνα (παρακαλούμε όχι με συστημένη επιστολή).

γ. Ηλεκτρονικά, με αποστολή στο e-mail του Συλλόγου συμπληρωμένης-υπογεγραμμένης και σκαναρισμένης αίτησης, καθώς και ηλεκτρονικών αντιγράφων των πρωτότυπων αποδεικτικών ιδιότητας.

Όποια ή όποιος συνάδελφος επιθυμεί να γραφτεί στο Σύλλογο υποβάλλει:
1. μια γραπτή αίτηση εγγραφής [κλικ για να την κατεβάσετε], στην οποία δηλώνει ότι αποδέχεται τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων (το καταστατικό και η αίτηση εγγραφής είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, μπορούν ωστόσο να αποσταλούν και ταχυδρομικώς σε όποιον το επιθυμεί, ενώ είναι πάντοτε διαθέσιμα στα γραφεία του Συλλόγου)

2. μια φωτοτυπία αποδεικτικού της ιδιότητάς του, όπως ορίζει το καταστατικό (όπως βιβλιάριο ασφαλίσεως όπου αναγράφεται η ιδιότητα, δελτίο παροχής υπηρεσιών, απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης, συμφωνητικό, ταυτότητα εντύπου ή κολοφώνας βιβλίου, εκτύπωση σελίδας της biblionet όπου φαίνεται η ιδιότητα κ.ο.κ.).
Διευκρινίζεται ότι κάποιος μπορεί να προσκομίσει και αίτηση εγγραφής άλλου, εφόσον βέβαια στην αίτηση υπάρχει η πρωτότυπη υπογραφή του αιτούντος.

Αφού εξεταστούν οι αιτήσεις, οι αιτούντες θα ειδοποιηθούν για την εγγραφή τους. Συνάδελφοι των οποίων η αίτηση εγγραφής εγκρίνεται αποκτούν δικαιώματα πλήρους μέλους (μπορούν δηλαδή να συμμετέχουν στις ψηφοφορίες του Συλλόγου) ένα μήνα μετά την έγκριση της εγγραφής τους.

Το δικαίωμα εγγραφής, το οποίο καταβάλλεται άπαξ, μαζί με την ετήσια εισφορά, ανέρχεται από 1/1/2014 στα 30 ευρώ. Για να πληρώσει κανείς το ποσό αυτό πρέπει να έχει γίνει δεκτός ως μέλος του Συλλόγου, δηλαδή δεν μπορούμε να εισπράξουμε το ποσόν από τα νέα μέλη την ημέρα που καταθέτουν και την αίτηση εγγραφής. Η καταβολή της ετήσιας εισφοράς δεν συνδέεται με την έγκριση της αίτησης εγγραφής ενός υποψήφιου μέλους ούτε με την ιδιότητα πλήρους μέλους του Συλλόγου.

Το νέο μέλος μπορεί να καταβάλει το ποσό αφότου ειδοποιηθεί για την εγγραφή του, είτε τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των γραφείων είτε με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου: [παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον ΣΜΕΔ για αριθμό λογαριασμού]. Σε αυτή την περίπτωση, τα μέλη παρακαλούνται να αναγράφουν στην εντολή κατάθεσης το όνομά τους, προσθέτοντας την ένδειξη "συνδρομή ΣΜΕΔ". Εναλλακτικά, μπορούν να στέλνουν την απόδειξη κατάθεσης με e-mail ή ταχυδρομικά (όχι με συστημένη επιστολή), στη διεύθυνση: Σύλλογος Μεταφραστών Επιμελητών Διορθωτών, Τ.Θ. 21028, Αθήνα 11410. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για την καταβολή της ετήσιας εισφοράς από κάθε μέλος του Συλλόγου. Από το 2014, η ετήσια εισφορά ανέρχεται στα 30 ευρώ, τα οποία μπορεί κανείς να καταβάλει εφάπαξ ή σε δύο δόσεις των 15 ευρώ.

* Σημείωση: Όταν το ποσό του εφάπαξ δικαιώματος εγγραφής ή της ετήσιας εισφοράς καταβάλλεται μέσω άλλης τράπεζας πλην της Εθνικής, παρακαλούμε να φροντίζετε για την ακριβή καταβολή του, χωρίς δηλαδή η παρακράτηση προμήθειας να επιβαρύνει το ποσό που κατατίθεται τελικά στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου.