Τετάρτη 28 Μαΐου 2014

Ανοιχτή επιστολή αναφορικά με προκήρυξη διαγωνισμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για μεταφραστικές υπηρεσίες


Με την ανοιχτή αυτή επιστολή, ο Σύλλογος Μεταφραστών Επιμελητών Διορθωτών εκφράζει την αντίθεσή του στους απαράδεκτους όρους της προκήρυξης που δημοσιεύτηκε στις 15/04/14 και με την οποία το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναζητά μεταφραστή/ές για ιατρικά κείμενα από τις 23 γλώσσες της ΕΕ και του ΕΟΧ.

Συγκεκριμένα:

1) Μοναδικό κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή. Με τον τρόπο αυτό ασκείται ρητά πίεση για μείωση τιμών, τις συνέπειες της οποίας είναι βέβαιο πως θα υποστούν τελικά οι μεταφραστές που θα κληθούν να διεκπεραιώσουν το έργο. Στην παρ. 1.9.1.8. υπάρχει πρόβλεψη για προστασία από «υπερβολικά χαμηλές τιμές», οι οποίες όμως δεν ορίζονται πουθενά. 

2) Δεν ορίζεται πουθενά ο συγκεκριμένος όγκος του έργου και είναι έτσι αδύνατον να υπολογιστεί ο απαιτούμενος χρόνος εργασίας αλλά και η συνολική αμοιβή από το έργο.

3) Απαιτείται η καταβολή χρηματικής εγγύησης 5% ως προϋπόθεση για την ανάληψη του έργου. Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά αποκλείονται από τον διαγωνισμό οι μεμονωμένοι επαγγελματίες μεταφραστές, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν είναι σε θέση να καταβάλουν τα αντίστοιχα ποσά.

4) Η προκήρυξη δεν περιέχει καμία πρόβλεψη για τους όρους ανάθεσης του έργου από τον Ανάδοχο στους «υπεργολάβους», δηλαδή στους μεμονωμένους μεταφραστές με μπλοκάκι. Δεν υπάρχει καμία μέριμνα για το ύψος της αμοιβής και τους όρους πληρωμής τους.

5) Η καταμέτρηση των λέξεων βάσει της οποίας θα πληρώνονται οι μεταφραστές δεν θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την προκήρυξη, τα άρθρα που εντάσσονται σε ρέοντα λόγο και τους αριθμούς. Το κείμενο έτσι αντιμετωπίζεται σαν συρραφή μεμονωμένων λέξεων –και όχι σαν ενιαίο σύνολο, όπως στην πραγματικότητα είναι– από την οποία κατόπιν αφαιρούνται οι λέξεις που στο μυαλό των –προφανώς άσχετων με τη μετάφραση– συγγραφέων της προκήρυξης μεταφράζονται «εύκολα» (άρθρα) ή δεν μεταφράζονται καθόλου (αριθμοί). Να περιμένουμε στην επόμενη προκήρυξη να πληρώνονται οι μεταφραστές μόνο για τους δύσκολους ιατρικούς όρους; Πάντως, δεν διευκρινίζεται ο τρόπος που θα καταμετρώνται τα άρθρα και αν το ΙΚΑ θα ευαρεστηθεί να κάνει μια εξαίρεση για τις περιπτώσεις των άρθρων που αποτελούν β΄ συνθετικό...

Πέρα από τα χαρακτηριστικά που μοιράζονται με τη συντριπτική πλειονότητα των διαγωνισμών του δημοσίου («φωτογραφικές» προκηρύξεις, αδιαφανείς διαδικασίες ανάθεσης), τέτοιοι διαγωνισμοί με αντικείμενο τη μετάφραση δείχνουν περίτρανα την επίσημη, κρατική και εταιρική αντίληψη για τη δουλειά μας: μια μηχανική εργολαβία που αναλαμβάνει ένας μειοδότης επιχειρηματίας-προμηθευτής, σπάζοντάς τη σε όσο περισσότερα κομμάτια τον βολεύει και μετακυλίοντας τη ζητούμενη «μείωση του κόστους» στις πλάτες πλήθους μεμονωμένων εργαζόμενων συναδέλφων. Είναι η ίδια κρατική και εταιρική αντίληψη που μας έχει επιβάλει τους γνωστούς, εξωφρενικούς όρους εργασίας, πληρωμής (ή μη πληρωμής), φορολόγησης και ασφάλισής μας, αναγκάζοντάς μας να δουλεύουμε για ψίχουλα, να πληρωνόμαστε όποτε έχει την καλοσύνη ο κάθε εργοδότης και ταυτόχρονα να πληρώνουμε, σαν επιχειρηματίες του… εαυτού μας, αδιανόητα ποσά σε φόρους, χαράτσια και ασφαλιστικές εισφορές.

Επειδή η κοροϊδία έχει και όρια, καλούμε τους συναδέλφους που εντοπίζουν προκηρύξεις σαν τις παραπάνω να μας τις κοινοποιούν και να μη διστάζουν να τις καταγγέλλουν. Η γενική λεηλασία της εργασίας και της κοινωνίας δεν θα πάψει αν δεν αρχίσουμε να παίρνουμε κάθε πλευρά της δουλειάς μας και της ζωής μας στα χέρια μας.