Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020

Ποιοι γράφουν τα βιβλία; Ποιοι τα μεταφράζουν;

Ποιοι ξεχνούν τα πνευματικά δικαιώματα;

 

 


Ένας από τους στό­χους του ΣΜΕΔ εί­ναι η ευαι­σθη­το­ποί­η­ση των συναδέλφων, αλλά και της κοι­νής γνώ­μης, σε θέ­μα­τα πνευ­μα­τι­κών δι­καιω­μά­των. Στην κα­τεύ­θυν­ση αυ­τή, ο Σύλλογος ανα­λαμ­βά­νει πρω­το­βου­λί­ες και υλο­ποιεί δρά­σεις με στόχο αφενός την ευαισθητοποίηση των συναδέλφων υπέρ της διεκδίκησης των πνευματικών τους δικαιωμάτων και αφετέρου την καλλιέργεια μιας κουλτούρας αναγνώρισης και απόδοσης πνευματικών δικαιωμάτων για τη μετάφραση γενικότερα στο χώρο του βιβλίου.

Είναι κοινός τόπος ότι στην Ελλάδα η πρακτική απόδοσης πνευματικών δικαιωμάτων για τη μετάφραση δεν είναι καθόλου παγιωμένη και κατά συνέπεια δεν υπάρχει ανάλογος σεβασμός και επαγγελματική προστασία στο συγκεκριμένο ζήτημα. Στην πλειοψηφία τους οι εκδότες δεν αναγνωρίζουν πνευματικά δικαιώματα για τη μετάφραση ή αν το κάνουν, σεβόμενοι εκ του πονηρού το γράμμα του νόμου, παρουσιάζουν την αμοιβή για τη μετάφραση ως προκαταβολή για τα πνευματικά δικαιώματα, τα οποία παραχωρούνται σε τόσο μικρό ποσοστό επί των πωλήσεων ώστε να είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα ξεπεράσουν ποτέ αυτή την άπαξ αμοιβή. Δεν αγνοούν καθόλου δηλαδή ότι η μετάφραση αναγνωρίζεται από το νόμο ως πνευματική δημιουργία, αλλά φροντίζουν η αναγνώριση αυτή να είναι τιμητική και να μην έχει κανένα υλικό αντίκρισμα.

Τα πνευματικά δικαιώματα δεν είναι μόνο αναγνωρισμένα από το νόμο, δεν είναι μόνο μια δίκαιη κατανομή των εσόδων από τις πωλήσεις ενός βιβλίου, είναι κι ένας τρόπος να βελτιωθούν οι απολαβές των μεταφραστών σε μια χώρα όπου πληρώνονται έτσι κι αλλιώς άθλια. Η είσπραξη πνευματικών δικαιωμάτων θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι ένα επιπλέον έσοδο για τους μεταφραστές, που θα τους επιτρέπει να βιοπορίζονται αξιοπρεπέστερα και να παραμένουν με καλύτερους όρους στο επάγγελμα. Κάτι τέτοιο, θα περίμενε κανείς ότι θα απασχολούσε όσους κόπτονται για τους δημιουργούς και κατ’ επέκταση την παραγωγή πολιτιστικού έργου.

Αφορμή και έμπνευση για να επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό μάς δίνει η εν εξελίξει καμπάνια του ΟΣΔΕΛ με τίτλο Τα βιβλία δεν τα γράφουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές | Τα βιβλία δεν τα γράφουν φωτοτυπικά μηχανήματα και υπότιτλο Κάθε βιβλίο έχει ώρες δουλειές, ημέρες σκέψης, χρόνια μελέτης: Σκέψου πριν το κατεβάσεις. Το σχετικό κείμενο ξεκινάει δηλώνοντας ότι ο ΟΣΔΕΛ προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, να καλλιεργήσει κουλτούρα σεβασμού τους και να καταπολεμήσει την παράνομη αντιγραφή έργων του λόγου. Όλ’ αυτά είναι θαυμάσια αλλά είμαστε υποχρεωμένοι, από τη μεριά μας, να επισημάνουμε μιαν αντίφαση. Ο ΟΣΔΕΛ μιλάει συχνά εν ονόματι των δημιουργών και έχει υπερασπίσει τα πνευματικά δικαιώματα σε ποικίλα μέτωπα, από διεθνείς οργανισμούς και το διαδίκτυο μέχρι τις επαρχιακές βιβλιοθήκες και τα φωτοτυπεία, φαίνεται όμως να ξεχνάει να υπερασπίσει τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών όταν αυτά καταπατούνται από τους εκδότες. Έτσι, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι εκδότες λαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος από τις εισπράξεις του ΟΣΔΕΛ, δημιουργείται συχνά η εντύπωση ότι ο Οργανισμός αυτός είναι ακόμα ένα όργανο των εκδοτών. 

Αυτό μας οδηγεί σε μια καταστατική αντίφαση του Οργανισμού, καθώς αυτός έχει σκοπό «τη συλλογική διαχείριση και προστασία των πνευματικών και συγγενικών προς τα πνευματικά– δικαιωμάτων των δημιουργών έργων του λόγου, καθώς και των δικαιοδόχων τους, όπως επίσης και των εκδοτών έργων του λόγου». Με άλλα λόγια, ο ΟΣΔΕΛ έχει ως μέλη του αφενός δημιουργούς (που έχουν πνευματικά δικαιώματα) και αφετέρου εκδότες (που έχουν συγγενικά δικαιώματα). Ο ΟΣΔΕΛ εμφανίζεται πάντα ως υπερασπιστής των δημιουργών και των πνευματικών δικαιωμάτων, κάτι που είναι επικοινωνιακά κατανοητό (και επιτυχημένο). Όμως οι δημιουργοί, βλέπουν συχνά τα δικαιώματά τους να παραβιάζονται από τα υπόλοιπα μέλη του, τους εκδότες. Να παραβιάζεται π.χ. ο νόμος 2121/1993, που προβλέπει ρητά την απόδοση δικαιωμάτων στους μεταφραστές αλλά και την ενημέρωσή τους για τον ετήσιο απολογισμό των πωλήσεων των έργων που έχουν μεταφράσει.  

Ασφαλώς τα βιβλία δεν τα γράφουν οι εκδότες, δεν έχουμε όμως την αξίωση να μιλήσουμε για λογαριασμό των υπόλοιπων δημιουργών. Το δικό μας ταπεινό σχόλιο στην καμπάνια του ΟΣΔΕΛ είναι λοιπόν: Τα βιβλία δεν τα μεταφράζουν οι εκδότες. Η μετάφραση του κάθε βιβλίου έχει ώρες δουλειάς, ημέρες σκέψης, χρόνια μελέτης: Σκέψου το κι αυτό.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι επιτακτική η ανάγκη για σεβασμό και προστασία των δικαιωμάτων του μεταφραστή, σε μια κοινωνία που θα τον σέβεται έμπρακτα ως δημιουργό και θα του αναγνωρίζει το (διόλου κεκτημένο) δικαίωμα να αμείβεται ικανοποιητικά για την πνευματική του εργασία και να προστατεύεται αποτελεσματικά απέναντι σε κάθε παράνομη καταπάτηση των πνευματικών του δικαιωμάτων, όπως συμβαίνει π.χ. με τη συνήθη πρακτική της αγοραπωλησίας παλιών μεταφράσεων μεταξύ εκδοτών χωρίς καν τυπική ενημέρωση του μεταφραστή (ο οποίος βλέπει έκπληκτος στις βιτρίνες, αν τύχει να τη δει, τη μετάφρασή του να κυκλοφορεί σε νέα έκδοση από νέο εκδότη). Ο ΣΜΕΔ, προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής, απευθύνεται στους συναδέλφους, ενημερώνοντας ταυτόχρονα το αναγνωστικό κοινό και όλο τον πνευματικό κόσμο, λέγοντας: Η αμοιβή για τη μετάφραση είναι η αμοιβή για τις ώρες εργασίας που δαπάνησε ο επαγγελματίας για να ολοκληρώσει και να παραδώσει το έργο που του ανατέθηκε. Τα πνευματικά δικαιώματα είναι το ποσοστό που του αναλογεί από τις πωλήσεις που θα κάνει τελικά το συγκεκριμένο έργο. Τα δύο αυτά πρέπει να είναι διακριτά και οφείλουμε να τα διεκδικούμε ως τέτοια όταν δεν μας παραχωρούνται.


Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020

Ξανά στους δρόμους: Τρίτη 23/6


Εργατική Διαδήλωση Αντίστασης και Διεκδίκησης


κοινή ανακοίνωση σωματείων

Μέσα από συσκέψεις και στα πλαίσια του οριζόντιου συντονισμού και της κοινής δράσης τα σωματεία μας αποφάσισαν να προχωρήσουν στη διοργάνωση Εργατικής Διαδήλωσης στο κέντρο της Αθήνας, την Τρίτη 23 Ιούνη με χώρο συγκέντρωσης τα Χαυτεία στις 7.00μμ.

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ σε μια σειρά αντεργατικά μέτρα που εξαγγέλλονται και μπαίνουν σε ισχύ, με τα οποία οι εργοδότες και η κυβέρνηση προχωρούν αποφασιστικά να φορτώσουν την κρίση του κορονοϊού στις πλάτες των εργαζομένων.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα σύμφωνα με τις ανάγκες μας.

Ένα πρώτο πλαίσιο στόχων και αιτημάτων που θα αναδείξουμε με την Εργατική Διαδήλωση είναι το ακόλουθο:
- όχι στην εκ περιτροπής εργασία και τις μειώσεις μισθών
- όχι στις απολύσεις, τη μη ανανέωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου και τη διόγκωση της ανεργίας
- όχι στην ελαστικοποίηση και την επισφαλή και “μαύρη” (ανασφάλιστη) εργασία
- όχι στην εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς και την εργοδοτική αυθαιρεσία
- όχι στην ανεξέλεγκτη τηλεργασία
- όχι στην εξάπλωση της κυριακάτικης λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων
- μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας
- μέτρα στήριξης του δημόσιου  συστήματος υγείας....για την αντιμετώπιση της πανδημίας χρειάζονται γιατροί και νοσηλευτές στα νοσοκομεία και Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
- μέτρα στήριξης των ανέργων
- ειδικές ρυθμίσεις για τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και των ανέργων αναφορικά με τα ενοίκια και τα τιμολόγια των ΔΕΚΟ
- μέτρα στήριξης των εποχιακά εργαζομένων και των εργαζομένων με σύμβαση έργου (μπλοκάκι)
- απεγκλωβισμό των προσφύγων / μεταναστών από τα νησιά και τα κέντρα κράτησης...στέγη, εργασία, περίθαλψη, εκπαίδευση για τους πρόσφυγες / μετανάστες
- να σταματήσει η αστυνομοκρατία και ο αυταρχισμός με πρόσχημα τον κίνδυνο του κορονοϊού
Το πλαίσιο αυτό θα εμπλουτιστεί στην πορεία προς την Εργατική Διαδήλωση. Ταυτόχρονα το κάθε σωματείο μπορεί (και πρέπει) να προβάλει τα ιδιαίτερα αιτήματα και τους στόχους που θεωρεί αναγκαία.

Καλούμε όλα τα εργατικά σωματεία να συμμετάσχουν και να στηρίξουν την Εργατική Διαδήλωση στις 23 Ιούνη, είτε σε συντονισμό μαζί μας, είτε με το δικό τους πλαίσιο και το δικό τους κάλεσμα. Η Τρίτη 23 Ιούνη ας είναι ημέρα όπου η εργατική δυσαρέσκεια και αγανάκτηση θα βγει στους δρόμους να διαμαρτυρηθεί και να διαδηλώσει.
Θα επιδιώξουμε η Εργατική Διαδήλωση στην Αθήνα πέρα από πολλά σωματεία να στηριχτεί επίσης από εργατικές συλλογικότητες και συλλογικότητες γειτονιάς.

Επιδίωξή μας είναι να οργανωθούν εργατικές συγκεντρώσεις την ίδια ημέρα και στη Θεσσαλονίκη καθώς και σε άλλες πόλεις, οργανωμένες από σωματεία, εργατικές συλλογικότητες, συλλογικότητες γειτονιάς κοκ.

Η διαδήλωση στις 23 Ιούνη αποτελεί συνέχεια των κοινών αγώνων, που εδώ και χρόνια ως επιχειρησιακά και κλαδικά σωματεία δίνουμε. Αποτελεί συνέχεια της Διακλαδικής οργανωμένης από τα κάτω απεργίας στις 1/11/2018, των εργατικών διαδηλώσεων στις 16/2/2019 και στις 30/11/2019, της Διακλαδικής από τα κάτω οργανωμένης απεργίας στις 19/3/2020 η οποία προετοιμάστηκε αλλά την τελευταία στιγμή αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και της καραντίνας.
Η διαδήλωση στις 23 Ιούνη θα είναι ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα στην κατεύθυνση σύνδεσης των αντιστάσεων στους κλάδους και τους χώρους δουλειάς και ισχυροποίησης της θέσης όλων μας απέναντι στους εργοδότες και τους κυβερνώντες (όποιοι και να είναι αυτοί κάθε περίοδο), απέναντι συνολικά στον κοινό ταξικό εχθρό.

Δεν θα πληρώσουμε οι εργαζόμενοι την κρίση του κορονοϊού

Ο κόσμος της εργασίας μπορεί βασιζόμενος στις δικές του δυνάμεις να οργανώνει από τα κάτω τους αγώνες του και να αντιστέκεται αποτελεσματικά στις αντεργατικές επιθέσεις.

........................................................................................................................
Επόμενη σύσκεψη την Πέμπτη 4/6 σε στις 7.30 μ.μ. στα γραφεία των σωματείων (Λόντου 6 Εξάρχεια).
Οι συσκέψεις μας είναι ανοιχτές σε όλα τα σωματεία. Είναι ανοιχτές και σε συνάδέλφους-συναδέλφισσες από σωματεία που μπορεί να μην έχουν -ως τη στιγμή των συσκέψεων- κάποια συλλογική απόφαση συμμετοχής. Ωστόσο, η όποια κίνηση συνδιαμορφώνεται κάθε φορά (μέσα από τις συσκέψεις αυτές) αποτελεί προϊόν συνδιαμόρφωσης των τοποθετήσεων των σωματείων με σχετική συλλογική απόφαση.
........................................................................................................................
– Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου – Ψηφιακών Μέσων Αττικής (ΣΥΒΧΨΑ)
– Σωματείο Εργαζόμενων στα Public
– Σωματείο Σερβιτόρων Μαγείρων και λοιπών εργαζομένων στον κλάδο του επισιτισμού (ΣΣΜ)
– Σωματείο Βάσης Εργαζομένων στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΣΒΕΜΚΟ)
– Σύλλογος Εργαζόμενων στα Φροντιστήρια Καθηγητών (ΣΕΦΚ)
– Σύλλογος Μεταφραστών Επιμελητών Διορθωτών (ΣΜΕΔ)
– Σωματείο Εργαζομένων στη Nokia Ελλάδος
Σωματείο Εργαζομένων στην ΜΚΟ Άρσις
 

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020

Η επιστροφή


Μετά την άρση των περισσότερων περιορισμών και ενόψει της κρίσιμης οικονομικά και κοινωνικά περιόδου που διαφαίνεται, τα γραφεία του συλλόγου θα ανοίξουν και πάλι από την Τετάρτη 27 Μαΐου, 7.30 μμ, για την καθιερωμένη βδομαδιάτικη ανοιχτή συνεδρίαση του ΔΣ. Λόγω των συνθηκών, αφενός θα φροντίσουμε να τηρούνται  όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για όσα μέλη θα έχουν φυσική παρουσία και αφετέρου θα εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα τηλεσυμμετοχής για τους υπόλοιπους. 

Θυμίζουμε ότι τα γραφεία του ΣΜΕΔ είχαν κλείσει από την Τετάρτη 11 Μαρτίου, ενώ από την Τετάρτη 25 Μαρτίου και μέχρι σήμερα, η ανοιχτή συνεδρίαση του ΔΣ πραγματοποιείται κανονικά κάθε Τετάρτη μέσω τηλεδιάσκεψης.


Πέμπτη, 7 Μαΐου 2020

Η διαδήλωση της ΠρωτομαγιάςΟ ΣΜΕΔ και τη φετινή πρωτομαγιά κατέβηκε στο δρόμο, συμμετέχοντας στην απεργιακή πορεία που καλούσαν εργατικά σωματεία, οργανώσεις και συλλογικότητες, με αρχική συγκέντρωση στα Χαυτεία.
Ακόμα και μέσα στις παρούσες συνθήκες δεν ήταν λίγος ο κόσμος που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα για μαζική συμμετοχή, με λήψη όλων των μέτρων προστασίας, για να φωνάξει ότι τα εργατικά δικαιώματα δεν μπορούν να μπουν σε καραντίνα. Η προάσπιση και επέκτασή τους απαιτεί διαρκή αγώνα και σύγκρουση.
Κόντρα στον διάχυτο φόβο και πανικό, παραμένουμε σε εγρήγορση και παλεύουμε εδώ και τώρα για να κερδίσουμε τη ζωή μας και όχι για να σώσουμε τα κέρδη των αφεντικών.
Η αλληλεγγύη είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο προστασίας των εργαζομένων!

Περισσότερες φωτογραφίες εδώ

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020

Πρωτομαγιά 2020Την Πρωτομαγιά 2020 ο αγώνας μας είναι πιο επίκαιρος από ποτέ!

Δεν πληρώνουμε την «κρίση του κορονοϊού» σημαίνει:
  • Να μην επιτρέψουμε σε κυβερνώντες και αφεντικά να υποθηκεύσουν την υγεία μας για να σώσουν την οικονομία τους
  • Αντιστεκόμαστε στην αντεργατική επίθεση, δεν βάζουμε πλάτη για τα κέρδη τους, περιφρουρούμε τα εργασιακά μας δικαιώματα (μισθοί, άδειες, ωράρια) και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες
  • Εναντιωνόμαστε στο νέο μοντέλο της εκ περιτροπής εργασίας, στις απολύσεις, στην περαιτέρω θεσμοθέτηση των ελαστικών ωραρίων και της μαύρης εργασίας, στην καθιέρωση της κυριακάτικης εργασίας και της ανεξέλεγκτης τηλεργασίας

Η δύναμή μας βρίσκεται στις συλλογικές απαντήσεις!
Υπερασπιζόμαστε τις εργατικές κατακτήσεις, τις κοινωνικές ανάγκες, τη ζωή και την υγεία μας!

Διεκδικούμε:
  • Να παρθούν μέτρα στήριξης για όλους/ες, εργαζομένους/ες και ανέργους/ες
  • Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε όλους τους εργασιακούς χώρους
  • Ίσα εργασιακά δικαιώματα για ντόπιους, πρόσφυγες και μετανάστες
  • Αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και ασφαλείς χώρους για όλους/ες
  • Να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων και μεταναστών
  • Αποσυμφόρηση των φυλακών, άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων των κρατουμένων
  • Προσλήψεις, επαρκή μέσα και αξιοπρεπείς συνθήκες για τους εργαζομένους στον τομέα της υγείας, δημόσια δωρεάν περίθαλψη για όλους/ες

Οι διεκδικήσεις μας δεν μπαίνουν σε καραντίνα!
Τα εργατικά συμφέροντα βάζουμε μπροστά!

Συγκέντρωση - Πορεία
Παρασκευή 1η Μάη, Χαυτεία, 10:30 π.μ.
Διαδηλώνουμε τηρώντας όλα τα μέτρα συλλογικής και ατομικής προστασίας
(γάντια, μάσκες και αποστάσεις ασφαλείας)

Σύλλογος Εργαζόμενων στα Φροντιστήρια Καθηγητών (ΣΕΦΚ)
Σύλλογος Μεταφραστών Επιμελητών Διορθωτών (ΣΜΕΔ)
Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου – Ψηφιακών Μέσων Αττικής (ΣΥΒΧΨΑ)
Σωματείο Εργαζομένων στα Public
Σωματείο Εργαζομένων στη ΜΚΟ Άρσις
 Σωματείο Σερβιτόρων Μαγείρων και λοιπών εργαζομένων στον κλάδο του επισιτισμού (ΣΣΜ)

Κυριακή, 26 Απριλίου 2020

Η κατάσταση των πραγμάτων

στον κλάδο των ΜΕΔΕδώ και πάνω από ένα μήνα έγκλειστοι, πολλοί από εμάς στον κλάδο των ΜΕΔ νιώθουμε ότι η καθημερινότητά μας δεν έχει αλλάξει και τόσο. Ούτως ή άλλως δουλεύαμε στα σπίτια μας, δέσμιοι για ώρες μπροστά στις οθόνες μας. Λόγω της επισφάλειας που λυμαίνεται τον ευρύτερο κλάδο μας ούτως ή άλλως αναλαμβάναμε κάθε δουλειά, χωρίς καμία διαβεβαίωση ότι θα ακολουθήσει και η επόμενη. Πολλές φορές αναγκαζόμασταν να περιμένουμε για μήνες μέχρι να πληρωθεί η κάθε δουλειά, ενώ είχαμε ήδη καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές και ΦΠΑ. Πολλές φορές υπομέναμε τις αλλαγές στον προγραμματισμό των αφεντικών μας, που αργούσαν για μήνες να μας πληρώσουν, επικαλούμενοι καθυστέρηση στην έκδοση ενός βιβλίου ή πεσμένο τζίρο “επειδή οι πελάτες δεν πληρώνουν”.

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020

Αλληλεγγύη στους απολυμένους της BEAT!

Ο Σύλλογος Μεταφραστών Επιμελητών και Διορθωτών εκφράζει την αμέριστη στήριξη και την αλληλεγγύη του στον αγώνα των εργαζομένων της BEAT, που στις 9 Απριλίου πραγματοποίησαν προειδοποιητική στάση εργασίας ενάντια σε απολύσεις και βλαπτικές μεταβολές συμβάσεων.

Η BEAT -που στο όχι και τόσο μακρινό παρελθόν καυχιόταν ότι αποτελεί «εργασιακό παράδεισο»- τις τελευταίες τρεις εβδομάδες προχώρησε σε τουλάχιστον 15 απολύσεις και για τους υπόλοιπους περίπου 330 εργαζομένους της στην Ελλάδα προσπαθεί να επιβάλει μειώσεις μισθών και εκ περιτροπής εργασία, ενώ δε φαίνεται να αδυνατεί να πληρώσει το ενοίκιο για γραφεία σε κτίριο 42.000 τ.μΗ επιχείρηση ανακοίνωσε ότι περίπου οι μισοί συνάδελφοι θα μπουν σε καθεστώς εκ περιτροπής, μειώνοντας έτσι κατά 50% περίπου τον μισθό τους και οι άλλοι μισοί κλήθηκαν να υπογράψουν, υπό «διορία» λίγων ωρών, τροποποιητική σύμβαση με μειώσεις μισθών από 10% - 30%. Παράλληλα, αρνήθηκε συνάντηση με τους εκπροσώπους του ΣΕΤΗΠ, του κλαδικού σωματείου στο χώρο της πληροφορικής.

Τρίτη, 14 Απριλίου 2020

Αλληλεγγύη στους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετΜε αφορμή την ημέρα δράσης για τους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ (15 Απριλίου), ο ΣΜΕΔ συμπαραστέκεται στον αγώνα τους για να παρθούν μέτρα προστασίας της υγείας τους, όπως μάσκες, τεστ, συχνές απολυμάνσεις, τζάμια στα ταμεία κ.ά., για να τηρούνται τα ωράριά τους με 8ωρο-5ήμερο, να καλύπτονται οι κενές θέσεις και να παίρνουν άδεια όσοι τη χρειάζονται, είτε γιατί αρρωσταίνουν είτε για να ξεκουραστούν, να τους δοθεί επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και γενικά να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους για ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς.
Να δυναμώσουμε τη φωνή των εργαζόμενων στα σούπερ μάρκετ!

Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020

Για να μην ξεχνιόμαστεΟ κορωνοϊός δε μειώνει τις ώρες εργασίας μας ούτε τον κόπο μας. Ούτε σκέψη για μείωση των αμοιβών μας ή καθυστέρηση καταβολής τους, με πρόσχημα την πανδημία!

 

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε συλλογικά τις κατώτατες αποδεκτές αμοιβές μας, για ζωή και δουλειά με αξιοπρέπεια! 

 

Η στενή επαφή με τους συναδέλφους μάς κολλάει αλληλεγγύη και μας προστατεύει από τον ιο της εργοδοτικής αυθαιρεσίας!


*Απευθυνθείτε στον ΣΜΕΔ για να αναφέρετε περιστατικά εργοδοτικής αυθαιρεσίας.
 
 

Τρίτη, 7 Απριλίου 2020

Συμπαράσταση στους αγώνες του ιατρικού & νοσηλευτικού προσωπικούΟ ΣΜΕΔ συμπαρίσταται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ και στηρίζει τους αγώνες των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή απέναντι στον κορωνοϊο, παρά τις ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό, σε ιατρικό εξοπλισμό και είδη προστασίας. Τα παλαμάκια και τα λόγια δεν αρκούν. Άμεση στελέχωση και εφοδιασμός των δημόσιων νοσοκομείων.

Κάλεσμα της ΟΕΝΓΕ, εδώ.

Εσφαλμένη αντιμετώπιση της πανδημίας: Σύλληψη γιατρών που διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις υλικού στο Πακιστάν. Η αστυνομία δεν θεραπεύει!