Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2010

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2010

Πρακτικά Συνέλευσης 21ης Φεβρουαρίου 2010

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 21ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010


Τόπος: Κέντρο Ισπανικής, Πορτογαλικής και Καταλανικής γλώσσας
ABANICO (Κολοκοτρώνη 12, 1ος όροφος, Αθήνα)
Διάρκεια συνέλευσης: 3:30 ώρες περίπου
Παρόντα μέλη: 55


  1. Ενημέρωση από τη Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ) του ΣΜΕΔ για τις ενέργειές της:

α) Αρχικά συζητήθηκε η μετάθεση της ημερομηνία των εκλογών από τις 21 Μαρτίου στις 25 Απριλίου, προκειμένου να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν αλλά και του εκλέγεσθαι όσα νέα μέλη ενεγράφησαν στο Σωματείο αυτή την περίοδο, και να διευκολυνθεί η διαδικασία της επιστολικής ψήφου –δεν μεσολαβούν πλέον οι διακοπές του Πάσχα. Σύμφωνα με το νόμο στον οποίο εντάσσεται το σωματείο μας, για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους είναι απαραίτητη η μεσολάβηση ενός μήνα από την ημερομηνία εγγραφής. Επιπλέον, η κατάθεση υποψηφιοτήτων λήγει δύο εβδομάδες πριν την ημερομηνία των εκλογών.

β) Συζητήθηκε εκτενώς το ζήτημα της εκλογής της εφορευτικής επιτροπής. Καθότι δε γίνεται λεπτομερής αναφορά στο καταστατικό για την εν λόγω ψηφοφορία και τη διαδικασία των πρώτων εκλογών, και στην πορεία προέκυψαν πολλές απορίες νομικού χαρακτήρα, η ΔΕ ανέλαβε, με σύμφωνη γνώμη των παρευρισκομένων, να συμβουλευτεί επί πληρωμή δικηγόρο όσον αφορά τα παρακάτω ζητήματα:


- Εάν υπερισχύει ο νόμος ή το καταστατικό στα σημεία που δε συμπίπτουν απόλυτα.


- Κατ’ επέκταση, πώς ορίζεται η απαρτία των συνελεύσεων του ΣΜΕΔ


- Ποια είναι η ακριβής διαδικασία για την εκλογή της εφορευτικής επιτροπής και τη διεξαγωγή των πρώτων εκλογών


- Εάν η πρόβλεψη του καταστατικού για τη μη δυνατότητα εγγραφής εργοδοτών υπερισχύει του νόμου βάσει του οποίου έχει εγκριθεί το καταστατικό του ΣΜΕΔ.


γ) Όσον αφορά τον εξοπλισμό των γραφείων του ΣΜΕΔ, μαζεύτηκαν επιτόπου 357 ευρώ προκειμένου να αγοραστούν καρέκλες.


δ) Δεδομένου ότι σύμφωνα με το νόμο είναι υποχρεωτική η καταβολή εγγραφής (έστω και εικονικής) και προκειμένου να τηρηθεί η απόφαση της προηγούμενης συνέλευσης, η οποία είχε ορίσει την ετήσια συνδρομή στα 40 ευρώ, αποφασίστηκε ότι όλα τα μέλη (ιδρυτικά και μη) θα καταβάλουν το ποσό των 40 ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνεται και η εγγραφή και η ετήσια συνδρομή για το 2010.


ε) Τα γραφεία του ΣΜΕΔ είναι ανοιχτά για εγγραφές νέων μελών Τρίτη & Πέμπτη 18:00-20:00 και Τετάρτη & Παρασκευή 11:00-13:00.


2. Συζήτηση σχετικά με την πρόσφατη απόλυση του κ. Παλαιστίδη από τις εκδόσεις ΑΓΡΑ:

Αποφασίστηκε με ψηφοφορία να δημοσιευτεί με την υπογραφή ΣΜΕΔ κείμενο αλληλεγγύης.


3. Συνάδελφοι από το χώρο των μεταφραστικών γραφείων και του υποτιτλισμού μας ενημέρωσαν σύντομα για εργασιακά θέματα που έχουν προκύψει τους τελευταίους μήνες.Επόμενη συνέλευση:


14 Μαρτίου 2010 (ώρα και τόπος θα ανακοινωθούν σύντομα)

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2010

Αναβολή Εκλογών ΣΜΕΔ

Λόγω διαδικαστικού κωλύματος οι εκλογές του ΣΜΕΔ και η υποβολή υποψηφιοτήτων αναβάλλονται (για μετά το Πάσχα).

Νέο χρονοδιάγραμμα για την παράταση των εγγραφών, την υποβολή υποψηφιοτήτων και τις εκλογές του ΣΜΕΔ θα ανακοινωθεί στη Συνέλευση της Κυριακής 21/2 και θα αναρτηθεί τις επόμενες μέρες στο blog.

Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

Εγγραφές Μελών ΣΜΕΔ

Εν όψει των πρώτων εκλογών του νεοϊδρυθέντος σωματείου μας τον Μάρτιο, καλούμε τους συναδέλφους μεταφραστές, επιμελητές, διορθωτές και υποτιτλιστές να εγγραφούν μέλη στον Σύλλογο Μεταφραστών – Επιμελητών – Διορθωτών (ΣΜΕΔ).

Οι εγγραφές κατά το προσεχές διάστημα θα γίνουν με τρεις τρόπους:

α. Τις παρακάτω ημέρες και ώρες, στα γραφεία του συλλόγου, Μαυρικίου 8 & Μαυρομιχάλη, Νεάπολη Εξαρχείων.

Τρίτη 9/2: 6-8 μ.μ.
Τετάρτη 10/2
: 10-12 π.μ.

Πέμπτη 11/2
: 6-8 μ.μ.

Παρασκευή 12/2
: 10-12 π.μ.

Τρίτη 16/2
: 5-7 μ.μ.

Τετάρτη 17/2: 10-12 π.μ.
Πέμπτη 18/2
: 1-4 μ.μ.


β. Στην ανοιχτή γενική συνέλευση την Κυριακή 21/2. Η συνέλευση θα αρχίσει στις 6 μ.μ. και θα γίνει στο κέντρο ισπανικής γλώσσας Abanico, Κολοκοτρώνη 12, 1ος όροφος (πίσω από την Παλιά Βουλή).

γ. Ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: ΤΘ 21028, 11410, Αθήνα.


Όποιος θέλει να γραφτεί στο σωματείο υποβάλλει:

1. μια γραπτή αίτηση εγγραφής, στην οποία δηλώνει ότι αποδέχεται τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων (το καταστατικό και η αίτηση εγγραφής είναι αναρτημένα στο blog του συλλόγου· μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικώς σε όποιον το επιθυμεί· θα είναι διαθέσιμα κατά τις ώρες των εγγραφών)

2. μια φωτοτυπία αποδεικτικού της ιδιότητάς του, όπως ορίζει το καταστατικό (π.χ. βιβλιάριο ασφαλίσεως, δελτίο παροχής υπηρεσιών, απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης, συμφωνητικό, ταυτότητα εντύπου ή κολοφώνας βιβλίου, κ.ο.κ.).

Αφού εξεταστούν οι αιτήσεις, οι αιτούντες θα ειδοποιηθούν για την εγγραφή τους.

Για να έχει κάποιος δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του Απριλίου, θα πρέπει να είναι μέλος του ΣΜΕΔ και να έχει πληρώσει την ετήσια εισφορά του για το 2010.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την ημερομηνία των εκλογών, την επιστολική ψήφο, το ύψος και τους τρόπους καταβολής της εισφοράς, καθώς και για τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για τα όργανα του συλλόγου θα δημοσιευτούν στον Τύπο και στο blog μας μέσα στον Φεβρουάριο.

Πρακτικά Συνέλευσης 24ης Ιανουαρίου 2010

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Τόπος: Κέντρο Ισπανικής, Πορτογαλικής και Καταλανικής γλώσσας ABANICO (Κολοκοτρώνη 12, 1ος όροφος, Αθήνα)
Διάρκεια συνέλευσης: 3 ώρες περίπου
Παρόντα μέλη: 40

Η συνέλευση ξεκίνησε με μια σύντομη ανασκόπηση των πεπραγμένων της Πρωτοβουλίας μετά από παράκληση συναδέλφων που συμμετείχαν για πρώτη φορά σε συνέλευση. Κατόπιν συζητήθηκαν τα θέματα που αφορούν τις κινήσεις μας μετά την έγκριση του καταστατικού του Συλλόγου Μεταφραστών-Επιμελητών-Διορθωτών (ΣΜΕΔ).

1. Το θέμα της έδρας: Συμφωνήσαμε να κινηθούμε άμεσα (την Τρίτη 26/1) για τη μίσθωση χώρου που θεωρήθηκε ο καταλληλότερος μετά την προηγούμενη συνέλευση. [Ενημέρωση 6/2: Ο χώρος μισθώθηκε. Η διεύθυνση των γραφείων του ΣΜΕΔ είναι Μαυρικίου 8 & Μαυρομιχάλη, Νεάπολη Εξαρχείων]

2. Ενημέρωση από τη Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ) του ΣΜΕΔ για τις ενέργειές της:

α) Η ΔΕ ενημέρωσε ότι το καταστατικό μας εγκρίθηκε αυτούσιο και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1712/1987. Οι απαραίτητες δημοσιεύσεις για την επισημοποίηση του ΣΜΕΔ θα έχουν ολοκληρωθεί ως την Τετάρτη 27/1, ενώ μέχρι την Παρασκευή 29/1 αναμένεται να έχουν σφραγιστεί και τα βιβλία του Συλλόγου από το Πρωτοδικείο, ημερομηνία μετά την οποία ο ΣΜΕΔ θα έχει αποκτήσει πλήρη νομική υπόσταση.[Ενημέρωση 6/2: Όλες αυτές οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν]

β) Σχετικά με τις εγγραφές νέων μελών του ΣΜΕΔ, η ΔΕ επεξεργάστηκε πρότυπο αίτησης εγγραφής το οποίο αναρτήθηκε στο blog μας. Η αίτηση θα υποβάλλεται από τα υποψήφια μέλη αυτοπροσώπως στην έδρα του συλλόγου ή θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς (λεπτομέρειες έχουν αναρτηθεί στο blog). Τα αποδεικτικά θα διατηρούνται στο αρχείο του Συλλόγου.

γ) Το ύψος της ετήσιας συνδρομής των μελών καθορίστηκε σε 40 ευρώ. Δεν θα υπάρχει εισφορά εγγραφής (λεπτομέρειες σχετικά με την καταβολή της συνδρομής από τα μέλη θα ανακοινωθούν σύντομα).

Στη συνέχεια της συνέλευσης, συζητήθηκαν θέματα της επικαιρότητας στους εργασιακούς μας χώρους. Έγινε ενημέρωση από συνάδελφο για τη γνωστή υπόθεση της εταιρείας «Αρχέτυπον», η οποία μάλιστα δημοσιοποιήθηκε στον κυριακάτικο Τύπο της 24/1. Έπειτα, συνάδελφος ενημέρωσε για πρόβλημα οφειλών που έχει προκύψει με την εταιρεία υποτιτλισμού «Screenart». Συμφωνήθηκε να ξεκινήσει η επεξεργασία κειμένων παρέμβασης και για τις δύο αυτές υποθέσεις.

Τέλος, μοιράστηκε ένα σχέδιο κειμένου εν όψει του επικείμενου φορολογικού νομοσχεδίου, το οποίο θα συζητηθεί ηλεκτρονικά και θα αναπτυχθεί κατόπιν σε πλήρες κείμενο προς δημοσιοποίηση.


Επόμενη συνέλευση:

21 Φεβρουαρίου, ώρα 18:00,
στο Κέντρο Ισπανικής, Πορτογαλικής και Καταλανικής γλώσσας ABANICO, Κολοκοτρώνη 12, 1ος όροφος, Αθήνα