Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για το Σάββατο 7 Οκτωβρίου

Το Σάββατο 7 Οκτωβρίου, στις 6:00 μ.μ., συγκαλείται η δεύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΜΕΔ για το έτος, στα γραφεία του Συλλόγου (Μαυρικίου 8 και Μαυρομιχάλη, Νεάπολη Εξαρχείων). Υπενθυμίζουμε ότι η Συνέλευση, ως δεύτερη επαναληπτική, θα πραγματοποιηθεί με απαρτία των παρευρισκομένων μελών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Ενημέρωση - απολογισμός για τη συμμετοχή του Συλλόγου στο 1ο Συνέδριο Επαγγελματιών Μετάφρασης και Διερμηνείας (30/9-1/10/2017)
2. Συζήτηση / Συγκρότηση ομάδων εργασίας για το Ημερολόγιο και τα Σεμινάρια Αυτομόρφωσης του Συλλόγου
3. Ενημέρωση για την επικείμενη εκκαθάριση του μητρώου μελών του Συλλόγου
4. Ενημέρωση για εργασιακά θέματα, καταγγελίες και διεκδικήσεις
5. Άλλα τρέχοντα ζητήματα

Το ΔΣ