Καταστατικό


Καταστατικό του Συλλόγου Μεταφραστών Επιμελητών Διορθωτών
όπως υπογράφηκε στην Ιδρυτική Συνέλευση, στις 29 Μαΐου 2009. 
Το Καταστατικό εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών στις 22/12/2009 
(Αριθ. Απόφασης Πρωτοδικείου 8202)


Μπορείτε να κατεβάστε το καταστατικό του Συλλόγου από εδώ.