Καταστατικό


Καταστατικό του Συλλόγου Μεταφραστών Επιμελητών Διορθωτών
όπως υπογράφηκε στην Ιδρυτική Συνέλευση, στις 29 Μαΐου 2009. 
Το Καταστατικό εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών στις 22/12/2009 
(Αριθ. Απόφασης Πρωτοδικείου 8202).
Το Καταστατικό τροποποιήθηκε σε Καταστατική Γενική Συνέλευση, στις 3 Νοεμβρίου 2019
(έγκριση τροποποίησης με απόφαση 9/2020 του Ειρηνοδικείου Αθηνών).


Μπορείτε να κατεβάστε το καταστατικό του Συλλόγου από εδώ.