Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2009

Πρακτικά Συνέλευσης 13ης Δεκεμβρίου 2009

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ


ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009


Τόπος: Κέντρο Ισπανικής, Πορτογαλικής και Καταλανικής γλώσσας ABANICO, Κολοκοτρώνη 12, 1ος όροφος, Αθήνα
Διάρκεια συνέλευσης: 2,5 ώρες περίπου
Παρόντα μέλη: 32

Σύμφωνα με την καθορισμένη ατζέντα, η συνέλευση ξεκίνησε με μια σύντομη ενημέρωση από συνάδελφο που είχε συγκεντρώσει και ταξινομήσει τα στοιχεία από τις καρτέλες με τα στοιχεία των μελών της Πρωτοβουλίας. Το μεγαλύτερο μέρος της συνέλευσης αφιερώθηκε στη συνέχεια σε διαδικαστικά ζητήματα που συνδέονται με την επικείμενη έγκριση του καταστατικού μας από το πρωτοδικείο.

1. Για το ζήτημα της έδρας του Συλλόγου μας: Έγινε αρχικά ενημέρωση από συνάδελφο που είχε κάνει μια πρώτη διερεύνηση για διαθέσιμους χώρους στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων. Συζητήθηκε έπειτα η πιθανότητα συγκατοίκησης του Συλλόγου μας με άλλα σωματεία ή συλλόγους, σε ήδη μισθωμένους χώρους. Εκφράστηκαν μεμονωμένες αντιρρήσεις, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία δήλωσε ότι δεν απορρίπτει το ενδεχόμενο αυτό. Συμφωνήθηκε δύο συνάδελφοι που έχουν ήδη κάνει κάποιες επαφές με τέτοια σωματεία ή συλλόγους να διερευνήσουν τις πρακτικές όψεις αυτής της επιλογής (διαθεσιμότητες χώρων, ύψος ενοικίου), ενώ θα ζητηθεί και η γνώμη του δικηγόρου μας για τη νομική πλευρά του πράγματος (κυρίως για τις προδιαγραφές του μισθωτηρίου σε περίπτωση συγκατοίκησης, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα με την εφορία). Ταυτόχρονα, όσοι άλλοι συνάδελφοι μπορούν θα συνεχίσουν την αναζήτηση χώρων για αυτόνομη μίσθωση στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας (με μηνιαίο ενοίκιο όχι πάνω από 250 ευρώ περίπου).

2. Για το ζήτημα της συνδρομής των μελών του Συλλόγου μας: Συμφωνήθηκε το ύψος της συνδρομής να ανέρχεται στο ποσό των 40-60 ευρώ ανά έτος.

3. Για το ζήτημα της εγγραφής νέων μελών μετά την έγκριση του καταστατικού μας και πριν από τις πρώτες εκλογές: Συνάδελφοι από τη Διοικούσα Επιτροπή δήλωσαν ότι θα οριστεί και θα ανακοινωθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή, μετά την έγκριση του καταστατικού, η διαδικασία των εγγραφών, ενώ εγγραφές θα μπορούν να γίνονται και την ημέρα των εκλογών, με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια συζητήθηκε αναλυτικά το κείμενο που ετοιμάστηκε από την ομάδα εργασίας για τον χώρο των εκδόσεων. Συμφωνήθηκε το κείμενο, όπως συνδιαμορφώθηκε στη συνέλευση, να αναρτηθεί στο blog μας, καθώς και να διανεμηθεί σε σχολές μετάφρασης κι επιμέλειας από μέλη της ομάδας που το συνέταξε, για ενημέρωση και προσέγγιση ενεργών ή μελλοντικών συναδέλφων.

Τέλος, ξεκίνησε να συζητείται σε διαδικαστικό επίπεδο το ερωτηματολόγιο καταγραφής του επαγγελματικού μας χώρου. Εν όψει του νέου, ειδικότερου ερωτηματολογίου που καταρτίστηκε πρόσφατα από την ομάδα εργασίας για τα μεταφραστικά γραφεία, αλλά κι ενός ακόμα ειδικότερου ερωτηματολογίου που σχεδιάζεται από την ομάδα εργασίας των υποτιτλιστών, συμφωνήθηκε να συνεργαστούν οι δύο αυτές ομάδες με την ομάδα για τη σύνταξη του γενικού ερωτηματολογίου και να αναδιαμορφώσουν το τελευταίο πριν συζητηθεί αυτό στη συνέλευσή μας. Το γενικό ερωτηματολόγιο που θα προκύψει θα καλύψει έτσι και τις αμεσότερες ανάγκες ενημέρωσης που έχουν εκφράσει οι συνάδελφοι από τις ομάδες εργασίας για τα μεταφραστικά γραφεία και για τον υποτιτλισμό.

Η επόμενη ανοιχτή συνέλευση ορίστηκε για την Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2010. Εξυπακούεται ότι η ημερομηνία αυτή δεν είναι απόλυτα δεσμευτική, καθώς αν προκύψει ως τότε ενημέρωση από το πρωτοδικείο για το καταστατικό μας θα συγκληθεί άμεσα συνέλευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: