Κυριακή 21 Μαρτίου 2010

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 14/3/2010

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΜΕΔ
14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Ελέγχθηκε η απαρτία της ΓΣ. Επί συνόλου 55 ταμειακώς τακτοποιημένων μελών παρόντα ήταν 33 μέλη.

Συμφωνήθηκε να συγκληθεί έκτακτη ΓΣ για εκλογή εφορευτικής επιτροπής στις 18 Απριλίου 2010, στο πλαίσιο της οποίας να γίνει, μεταξύ άλλων, συζήτηση για τον μελλοντικό προσανατολισμό του συλλόγου.


Κατόπιν σχετικών προτάσεων, ψηφίστηκε να συζητηθούν τα εξής θέματα:

(1) Συμμετοχή του ΣΜΕΔ στις κινητοποιήσεις για τα οικονομικά μέτρα και στις συντονιστικές συνεδριάσεις των πρωτοβάθμιων σωματείων. Τέθηκε σε ψηφοφορία να συζητηθεί πρώτο το συγκεκριμένο θέμα, και υπερψηφίστηκε.
Ακολούθησε συζήτηση περί συμμετοχής του ΣΜΕΔ στο συλλαλητήριο της 16ης Μαρτίου για τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης. Υπερψηφίστηκε η συμμετοχή του συλλόγου με το εξής πανό:
«Να μην πληρώσουμε εμείς την κρίση
Σύλλογος Μεταφραστών Επιμελητών Διορθωτών»
Κατόπιν συζήτησης περί συμμετοχής του ΣΜΕΔ στο συντονιστικό όργανο των πρωτοβάθμιων σωματείων υπερψηφίστηκε να παραστούμε ως παρατηρητές.

(2) Σύσταση ομάδας για φορολογικά ζητήματα
Κατατέθηκε στο προεδρείο προσχέδιο κειμένου της ομάδας προεργασίας για τα φορολογικά ζητήματα. Ακολούθησε συζήτηση για τα φορολογικά και το κείμενο, προκειμένου να αναρτηθεί στο μπλογκ, και να προωθηθεί τόσο στον Τύπο όσο και στην ιστοσελίδα διαβούλευσης. Αποφασίστηκε να ελεγχθεί προηγουμένως από φοροτεχνικό και να σταλεί στην ομάδα προεργασίας, η οποία εξουσιοδοτήθηκε από την ΓΣ να εγκρίνει τις όποιες αλλαγές.
Ειδικά σε ό,τι αφορά την ομάδα για τα φορολογικά, επισημάνθηκε ότι είναι ανοιχτή για όσα μέλη ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτή.

(3) Τέθηκε σε ψηφοφορία αν θα συζητηθεί το θέμα της εκπροσώπησης του ΣΜΕΔ στο ΕΚΕΒΙ. Καταψηφίστηκε ως ανεπίκαιρο, δεδομένου ότι το ΔΣ του ΕΚΕΒΙ έχει ήδη συσταθεί.

(4) Υπερψηφίστηκε πρόταση της ΔΕ να αναλάβει δικηγόρος τα νομικά θέματα του ΣΜΕΔ μέχρι τις εκλογές έναντι 150 ευρώ κατ’ αποκοπή.

(5) Η ΔΕ ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για τα εξής νομικά θέματα που είχε αναλάβει να ξεκαθαρίσει:
α) Η παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου στην εκλογή της εφορευτικής επιτροπής είναι υποχρεωτική.
β) Σε ό,τι αφορά τις απαρτίες των Γενικών Συνελεύσεων, υπερισχύει το άρθρο 5, παρ. 4, του νόμου 1712, καθώς πρόκειται για διάταξη αναγκαστικού δικαίου. Σύμφωνα με τον νόμο, για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η παρουσία στη ΓΣ του 1/2 τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική ΓΣ την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του 1/4 τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Αν και πάλι δεν διαπιστωθεί απαρτία, η ΓΣ συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία αρκεί η παρουσία οποιουδήποτε αριθμού ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.

(6) Στη συνέχεια τέθηκε εκτός ημερησίας διάταξης προβληματισμός συναδέλφου περί εγγραφής στον ΣΜΕΔ ιδιοκτητών μεταφραστικών σχολών. Η συζήτηση διακόπηκε κατόπιν ψηφοφορίας και θα συζητηθεί στην επόμενη ΓΣ.

(7) Ακολούθησε σύντομη ενημέρωση για τις εξελίξεις στην Archetypon και στη Screenart. Συμφωνήθηκε να δημοσιοποιηθούν κείμενα με την υπογραφή του ΣΜΕΔ, τα οποία ανέλαβαν να συντάξουν οι δύο αρμόδιες ομάδες. Ειδικά για το θέμα της Screenart συγκροτήθηκε τριμελής ομάδα (η ομάδα για την Archetypon υφίσταται ήδη).

(8) Υπερψηφίστηκε η πρόταση για μετονομασία του blog σε http://syllogosmed.blogspot.com/. Επίσημο email του ΣΜΕΔ είναι το syl.smed@gmail.com.

(9) Τέλος, συζητήθηκε η λειτουργία της ηλεκτρονικής λίστας στα google groups και η μελλοντική μετατροπή της σε φόρουμ, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση μόνο τα μέλη του ΣΜΕΔ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: