Πέμπτη 19 Μαΐου 2011

Πρότυπα συμφωνητικά μετάφρασης και επιμέλειας εμπορεύσιμου βιβλίου

Δημοσιοποιούμε σήμερα δύο πρότυπα ιδιωτικά συμφωνητικά, μετάφρασης και επιμέλειας εμπορεύσιμου βιβλίου, τα οποία ετοίμασαν οι ανοιχτές Ομάδες Εργασίας του ΣΜΕΔ, μετά από δουλειά πολλών μηνών, και επεξεργάστηκαν οι νομικοί σύμβουλοι του Συλλόγου. 

Τα συμφωνητικά αυτά, όπως και οι αντίστοιχες εισηγητικές εκθέσεις τους, θα βρίσκονται μονίμως αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας (εδώ), ώστε να είναι στην άμεση διάθεση των συναδέλφων. 


Μπορείτε να κατεβάσετε το πρότυπο ιδιωτικό συμφωνητικό μετάφρασης εμπορεύσιμου βιβλίου από εδώ και την εισηγητική του έκθεση από εδώ

Μπορείτε να κατεβάσετε το πρότυπο ιδιωτικό συμφωνητικό επιμέλειας εμπορεύσιμου βιβλίου από εδώ και την εισηγητική του έκθεση από εδώ

Το ΔΣ