Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012

Ψήφισμα για την άμεση απελευθέρωση της συναδέλφου Basak Sahin Duman


ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ BASAK SAHIN DUMAN

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2012

Προς την Πρεσβεία της Κροατίας στην Ελλάδα

Ζητούμε την άμεση απελευθέρωση της συναδέλφου BASAK SAHIN DUMAN.

Η συνάδελφος Basak Sahin Duman συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κροατίας, ενώ διαμένει και εργάζεται ως μεταφράστρια κανονικά στην Γερμανία χωρίς να αντιμετωπίζει προβλήματα με τις αρχές, λόγω εντάλματος σύλληψης της Ιντερπόλ, επειδή είχε καταδικαστεί σε 16 χρόνια φυλάκισης από τα ειδικά δικαστήρια της Τουρκίας ως τρομοκράτης, καθώς οι πολιτικές της πεποιθήσεις αντίκεινται σε ένα κράτος όπου η ελεύθερη πολιτική έκφραση έχει ως αποτέλεσμα την φυλάκιση αλλά και τον βασανισμό όσων την διεκδικούν.

Ενώ η συνάδελφος απευθύνθηκε στις Αρχές της Κροατίας και ζήτησε πολιτικό άσυλο, το αίτημά της δεν έγινε δεκτό και έχουν αρχίσει οι διαδικασίες παράδοσής της στις τουρκικές Αρχές, παραβιάζοντας τις Διεθνείς Συνθήκες. Αν η Basak Sahin Duman παραδοθεί στην Τουρκία κινδυνεύει η ζωή της, ενώ στην καλύτερη περίπτωση θα φυλακιστεί στα λευκά κελιά.

Εμείς, ως συνάδελφοι της Basak Sahin Duman και ως συναγωνιστές της στο ζήτημα της ελεύθερης πολιτικής έκφρασης, διαφωνίας και διαμαρτυρίας, θεωρούμε βαθύ πλήγμα στο κεκτημένο των δημοκρατικών δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών των χωρών της Ευρώπης την έκδοσή της κυριολεκτικά στον θάνατο. Ελπίζουμε να αναλογιστείτε την αξία της ανθρώπινης ζωής, να σεβαστείτε τις Διεθνείς Συνθήκες που πηγάζουν ακριβώς από αυτή την ιδέα και καταρτίστηκαν ακριβώς με σκοπό την προστασία όσων αντιμετωπίζουν διώξεις που αντίκεινται στον πολιτισμό της ανοχής και της δημοκρατίας και να ενεργήσετε ώστε να επιστρέψει η Basak Sahin Duman στον τόπο διαμονής, εργασίας και ζωής της όπου δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα δίωξης για κανένα λόγο.

Το Δ.Σ. του ΣΜΕΔ