Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012

Κάλεσμα συμμετοχής στις ανοιχτές ομάδες εργασίας του Συλλόγου

Ο ΣΜΕΔ γνωστοποιεί τη λειτουργία των ακόλουθων ανοιχτών ομάδων εργασίας και καλεί όλους και όλες τις συναδέλφους-μέλη του Συλλόγου να συμβάλουν στο έργο τους. Υπενθυμίζουμε ότι όλες οι συναντήσεις των ομάδων εργασίας είναι ανοιχτές και πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου (Μαυρικίου 8 & Μαυρομιχάλη, Αθήνα).

1) Ομάδα εργασίας για την επιμέλεια:
Σκοπός της ομάδας είναι η προετοιμασία και διοργάνωση του κύκλου σεμιναρίων αυτομόρφωσης για την επιμέλεια, ο οποίος σε πρώτο στάδιο προβλέπεται να διαρκέσει από τον Οκτώβριο του 2012 μέχρι τον Ιανουάριο του 2013 και περιλαμβάνει ποικίλες θεματικές.

Η πρώτη συνάντηση της ομάδας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 10/9/2012. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετέχουν, μπορούν να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με το Σύλλογο.

2) Ομάδα εργασίας για τις κατώτατες αμοιβές
Σκοπός της ομάδας είναι ο προσδιορισμός κατώτατων αμοιβών στον κλάδο των μεταφραστών-επιμελητών-διορθωτών και η εύρεση τρόπων διάδοσης και εφαρμογής τους.

Η πρώτη συνάντηση της ομάδας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 13/9/2012, στις 7 μ.μ.

3) Ομάδα εργασίας για το ημερολόγιο
Σκοπός της ομάδας είναι ο σχεδιασμός της ύλης και της έκδοσης του ημερολογίου του Συλλόγου για το έτος 2013.

Η πρώτη συνάντηση της ομάδας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 18/9/2012, στις 6.00 μ.μ.

4) Ομάδα εργασίας για τα μεταφραστικά γραφεία
Σκοπός της ομάδας είναι η χαρτογράφηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μεταφραστές στο χώρο των μεταφραστικών γραφείων και η επεξεργασία προτάσεων και δράσεων για την αντιμετώπισή τους.

Η πρώτη συνάντηση της ομάδας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 18/9/2012, στις 7.30 μ.μ.

5) Ομάδα εργασίας για τους εκδοτικούς οίκους
Σκοπός της ομάδας είναι η χαρτογράφηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μεταφραστές-επιμελητές-διορθωτές στον εκδοτικό χώρο και η επεξεργασία προτάσεων και δράσεων για την αντιμετώπισή τους.

Η πρώτη συνάντηση της ομάδας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 19/9/2012, στις 5.30 μ.μ.