Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου

Την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, στις 6:00 μ.μ., συγκαλείται η τρίτη και τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΜΕΔ για το έτος, στα γραφεία του Συλλόγου (Μαυρικίου 8 και Μαυρομιχάλη, Νεάπολη Εξαρχείων). Υπενθυμίζουμε ότι η Συνέλευση, ως δεύτερη επαναληπτική, θα πραγματοποιηθεί με απαρτία των παρευρισκομένων μελών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  • Απολογισμός δράσεων του ΣΜΕΔ
  • Τακτοποίηση συνδρομών και σχεδιασμός οικονομικής ενίσχυσης του ΣΜΕΔ
  • Ενημέρωση για την προώθηση των κατώτατων αμοιβών μετάφρασης-επιμέλειας
  • Ενημέρωση σχετικά με τον νέο κύκλο σεμιναρίων αυτομόρφωσης
  • Παρουσίαση Ημερολογίου του ΣΜΕΔ για το 2014
  • Διαμόρφωση Βιβλιοθήκης του ΣΜΕΔ
  • Ενημέρωση για εργασιακά-επαγγελματικά θέματα
  • Άλλα τρέχοντα ζητήματα

Το ΔΣ