Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την Κυριακή 21 Ιουνίου

Την Κυριακή 21 Ιουνίου, στις 6:00 μ.μ., συγκαλείται η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΜΕΔ για το έτος, στα γραφεία του Συλλόγου (Μαυρικίου 8 και Μαυρομιχάλη, Νεάπολη Εξαρχείων). Υπενθυμίζουμε ότι η Συνέλευση, ως δεύτερη επαναληπτική, θα πραγματοποιηθεί με απαρτία των παρευρισκομένων μελών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  • Ενημέρωση/απολογισμός για τις εκδηλώσεις του Συλλόγου (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) για την προώθηση κατώτατων αποδεκτών αμοιβών 
  • Ενημέρωση/συζήτηση για το θέμα της πιστοποίησης που προωθεί το Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τις σχετικές παρεμβάσεις του Συλλόγου μέχρι σήμερα
  • Ενημέρωση για την παρέμβαση του Συλλόγου στο θέμα της ασφάλισης των συναδέλφων
  • 4ος κύκλος σεμιναρίων αυτομόρφωσης του Συλλόγου: απολογισμός και προοπτικές
  • Οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης του Συλλόγου
  • Ενημέρωση για εργασιακά-επαγγελματικά θέματα (διεκδικήσεις, προβλήματα, καταγγελίες)
  • Άλλα τρέχοντα ζητήματα

Το ΔΣ