Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017

Ανακοίνωση για την ανασυγκρότηση του ΔΣ του ΣΜΕΔ

Μετά την παραίτηση τριών μελών του ΔΣ (Αλέκα Πλακονούρη, Γιώργος Μαθόπουλος, Ευαγγελία Τόμπορη), λόγω πολιτικών διαφωνιών στο ζήτημα της συμμετοχής του Συλλόγου στα σεμινάρια της Ελληνικής Ένωσης Διερμηνέων-Μεταφραστών Σπάνιων Γλωσσών (ΕΛΕΝΔΙΜΕΣΓ), την Τετάρτη 1/2/2017, και αφού συμπληρώθηκε με τα πρώτα στην κατάταξη αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το καταστατικό, το ΔΣ του ΣΜΕΔ ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος: Γιούλα Σταθοπούλου,  Αντιπρόεδρος: Έφη Αυγήτα, Γραμματέας: Νίκος Κούρκουλος Ταμίας: Γιάννης Πεδιώτης, Μέλη: Μιχάλης Λαλιώτης, Μιχάλης Τσούτσιας, Παντελής Παπαδόπουλος.