Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2009

Πρακτικά 15.02.09

Πρακτικά
Πρωτοβουλίας Μεταφραστών Επιμελητών
15ης Φεβρουαρίου 2009

Στη συνάντηση για τη συζήτηση του καταστατικού αποφασίστηκε να διαβάζουμε άρθρο-άρθρο και να διορθώνουμε ό,τι δεν μας αρέσει (τίποτα σχεδόν δεν μας άρεσε!). Αποφασίστηκε ότι η πρωτοβουλία μας θα λέγεται σωματείο, και έτσι θα είμαστε καλυμμένοι τυπικά και ουσιαστικά. Συμφωνήσαμε επίσης να γραφτεί λίγο πιο γενικόλογα το χωρίο περί διακρίσεων που υπάρχει στο β) του 2ου άρθρου. Μεγάλη συζήτηση προκάλεσε ο «κώδικας δεοντολογίας», καθώς υπήρχε κατ’ αρχάς μία σύγχυση ως προς το τι αφορά αυτός ο κώδικας: τον τρόπο που κάνουμε τη δουλειά μας, ή γενικότερα το πώς συμπεριφερόμαστε ως επαγγελματίες απέναντι σε εργοδότες, συναδέλφους κλπ.; Επειδή καταλάβαμε ότι είναι ένα θέμα που χρειάζεται πολλή συζήτηση, η οποία όμως δεν ήταν της ώρας, συμφωνήσαμε να παραμείνει ως φράση στο καταστατικό και να το συζητήσουμε εν καιρώ. Τα θέματα πάντως που τέθηκαν σε αυτή τη συζήτηση αφορούσαν τις σχέσεις μας μεταξύ μας -των διαφορετικών ειδικοτήτων που απαρτίζουν το σωματείο-, τις σχέσεις με τρίτους, π.χ. εταιρεία συγγραφέων, κ.ά.


Αποφασίστηκε να φύγει η περίπτωση ι) του άρθρου, δηλαδή η διεξαγωγή έρευνας για λογαριασμό τρίτων. Μεγάλο ζήτημα, γενικώς, αναδείχτηκε το κατά πόσο ένα καταστατικό πρέπει να είναι γενικόλογο -που ήταν και η θέση του δικηγόρου, ο οποίος μας εξήγησε ότι έτσι είμαστε πιο ευέλικτοι- ή θα πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένο, γιατί η φύση της δουλειάς μας απαιτεί συγκεκριμένες θέσεις για τις διεκδικήσεις μας, ή γιατί με το καταστατικό δίνουμε το στίγμα μας. Ακούστηκαν πολλές απόψεις (οι αγώνες είναι αυτοί που δίνουν το στίγμα, ή ότι τα εργασιακά πρέπει να τονιστούν περισσότερο, κ.ά.) και καταλήξαμε, ειδικά για το άρθρο σκοποί και μέσα, να φτιαχτεί μια πρόταση από μια τριμελή ομάδα (Αλέκα, Γιώργος, Πάτρα) με βάση άλλα καταστατικά και προσωπικές σκέψεις, η οποία θα παρουσιαστεί προς συζήτηση στην επόμενη συνάντηση.

Ως προς το άρθρο για τους πόρους ήμασταν γενικά σύμφωνοι, με μια προσθήκη για ταμείο αλληλοβοηθείας, και μια αφαίρεση από το β) του άρθρου που αφορούσε την πρόταση του ΔΣ για να αναπροσαρμόζει τα ποσά. Γενικά υπήρξε μία όχι αμελητέα τάση, το ΔΣ να μην έχει τόσο σημαντικό ρόλο (που στην πράξη μάλλον δεν έχει, αλλά αυτό δεν ήταν κατανοητό από όλους), αντιθέτως ισχυρή να είναι η Γενική Συνέλευση.

Και ήρθε και η ώρα του άρθρου «μέλη», αλλά ευτυχώς ήταν ήδη περασμένη κι έτσι αποφύγαμε τον κίνδυνο να μην απομείνουμε χωρίς καν μέλη! Εκεί ακούστηκαν πολλές απόψεις οι οποίες παρατίθενται εδώ χωρίς συνοχή μεταξύ τους: τι γίνεται με τους μισθωτούς επιμελητές που προΐστανται άλλων διορθωτών-επιμελητών και εκπροσωπούν ενδεχομένως τα συμφέροντα του εργοδότη: τους θέλουμε ή όχι; Με ανθρώπους που έχουν ανοίξει ένα γραφείο χωρίς να απασχολούν άλλους εργαζόμενους; Με αυτούς που δουλεύουν υπεργολαβίες; Με όσους πληρώνονται μόνο μαύρα, είτε από ανάγκη είτε από επιλογή; Τους θέλουμε; Με αυτούς που έχουν δώσει τη δουλειά τους σε άλλον και έχουν πληρωθεί μέσω αυτού; Με αυτούς που δουλεύουν μισθωτοί σε έντυπα -εφημερίδες κυρίως- και δεν φαίνεται πουθενά ότι είναι διορθωτές; Με αυτούς που ανήκουν σε άλλο σωματείο αλλά δεν τους καλύπτει; Με αυτούς που δουλεύουν στον ηλεκτρονικό χώρο και δεν μπορούν να προσκομίσουν κάποιο στοιχείο για να εγγραφούν; Με αυτούς που έχουν κάποιο μερίδιο μετοχών σε εκδοτικές εταιρείες; Με αυτούς που τελειώνουν κάποιο σεμινάριο επιμέλειας ή μετάφρασης και πρόκειται να εργαστούν; Ποιος εν τέλει θα μπορεί να γραφτεί σε αυτό το σωματείο: αυτός που θέλει απλώς ή αυτός που μπορεί και να το αποδείξει ότι δουλεύει στο χώρο; Και αν καταλήγαμε στο όποιος θέλει, τι δικαίωμα ψήφου θα έχει στη Γενική Συνέλευση, την οποία υπήρξε η τάση να την αναγορεύσουμε στο όργανο που θα κάνει τα πάντα και θα συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο (εδώ τέθηκε ένα ζήτημα του πού θα συνέρχεται αυτή η συνέλευση, η οποία προκειμένου να έχει τυπικό αλλά κυρίως ουσιαστικό νόημα θα πρέπει να είναι πολυμελής, αρά θα χρειάζεται ένα χώρο να τη στεγάζει για τον οποίο πιθανώς θα απαιτείται ένα καθόλου ευκαταφρόνητο χρηματικό αντίτιμο). Ως προς το δικαίωμα ψήφου ακούστηκε η ιδέα να υπάρχουν μέλη που να μην το ασκούν, τουλάχιστον προσωρινά. Γενικώς, μάλλον φάνηκε ότι το υποκειμενικό κριτήριο -δηλαδή να αποφασίζει η Γ.Σ. κατά περίπτωση ποιος θα γίνεται μέλος και ποιος όχι, αλλά σε ποια βάση δεν καταλήξαμε- δεν θα είναι εύκολο να λειτουργήσει, και γι’ αυτό θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια όσο το δυνατόν αντικειμενικά κριτήρια, όλα όμως μένει να συζητηθούν. Φάνηκε όμως και η διάθεση να είμαστε όσο πιο ανοιχτοί γίνεται στην εγγραφή μελών. Όλοι πάντως συμφωνήσαμε ότι διαγράφεται από το καταστατικό η περίπτωση των συστατικών επιστολών από άλλα μέλη, καθώς και η ανάγκη να προστεθούν οι μεταγλωττίσεις και ό,τι ανάλογο, όπου το είχαμε ξεχάσει. Επίσης θα συζητηθεί μήπως, όταν προκύψει μεγάλο πρόβλημα με την εγγραφή των μελών, χρειαστεί να αλλάξουμε το καταστατικό. Πάντως θα ήταν καλό, χωρίς να «χαθούμε στη μετάφραση» να τα συζητήσουμε και όλα αυτά ηλεκτρονικά.

Η επόμενη συνάντηση ορίστηκε σε 3 εβδομάδες, την Κυριακή 8 Μαρτίου 2009.
Οι λεπτομέρειες χώρου και ώρας, εν καιρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: