Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2009

κάλεσμα

Η Πρωτοβουλία Μεταφραστών και Επιμελητών

καλεί όλους τους συναδέλφους

την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2009

και ώρα 17:00

στην επόμενη ανοιχτή συνάντηση,
η οποία θα φιλοξενηθεί εκτάκτως στα γραφεία
της ΜΚΟ «Πολίτες εν δράσει»,
Εμμανουήλ Μπενάκη 93-95,
προκειμένου να συζητήσουμε το σχέδιο του καταστατικού
και να προχωρήσουμε σε ίδρυση συλλόγου.
Παρακαλείστε όλοι να έχετε διαβάσει το καταστατικό
Για λήψη του αρχείου pdf δείτε την αμέσως προηγούμενη ανάρτηση.