Πέμπτη 14 Μαΐου 2009

Πρακτικά 5ης Μαΐου

Πρακτικά Συνέλευσης 5/5/2009
Πρωτοβουλίας Μεταφραστών-Επιμελητών
Σύλλογος Βιβλίου-Χάρτου

Στη συνάντηση ήμασταν συνολικά 30 άτομα, όπου και ολοκληρώσαμε τη συζήτηση για τα Άρθρα του καταστατικού που είχαμε αφήσει σε εκκρεμότητα.[Σημειώνεται, όπως είχε επισημάνει και ο συνάδελφος στα προηγούμενα πρακτικά, ότι ως βάση για την όλη συζήτηση εκλήφθηκε το αναθεωρημένο σχέδιο καταστατικού της 5ης Απριλίου, καθώς και οι αναθεωρήσεις του που έγιναν ή προτάθηκαν από τη συνέλευση της ίδιας ημερομηνίας, οι οποίες καταγράφονται στα πρακτικά της].


Πιο συγκεκριμένα:

1. Ξεκινήσαμε με μια σύντομη περίληψη του δικηγόρου μας για τις προτάσεις που είχε διατυπώσει σχετικά με το Άρθρο 5 του καταστατικού για τα μέλη του σωματείου και μας τις είχε στείλει ηλεκτρονικά την ίδια μέρα (5/5/2009). Μας συμβούλεψε, επίσης, πως θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε κάποια πρόβλεψη για τις υπεργολαβίες και μας πρότεινε να μη συμπεριλάβουμε τη ρήτρα για τον αποκλεισμό των συγγενών πρώτου βαθμού. Η συζήτηση συνεχίστηκε για το αν θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για πάρεδρα ή επίτιμα μέλη, όπως είχε προταθεί από συνάδελφο στην προηγούμενη συνέλευση (10/4/09), ή αν θα πρέπει να προσδιορίσουμε τη χρονική διάρκεια επαγγελματικής δραστηριοποίησης του υποψήφιου μέλους. Αποφασίσαμε ομόφωνα πως δεν χρειάζεται η πρόβλεψη για πάρεδρα ή επίτιμα μέλη και ότι θα μπορούν όλοι να γίνουν μέλη, ανεξαρτήτως από τη χρονική διάρκεια που άσκησαν το επάγγελμα. Επίσης, τέθηκε το ζήτημα αποκλεισμού των διευθυντικών στελεχών, αλλά έπειτα από αρκετή συζήτηση αποφασίσαμε πως είναι δύσκολο να ορίσουμε τι είναι ένα διευθυντικό στέλεχος σε έναν εκδοτικό οίκο ή σε ένα ίδρυμα. Τέλος, συζητήσαμε αν μπορούν να γίνουν μέλη επιμελητές ή μεταφραστές που είναι μισθωτοί σε έναν εκδοτικό οίκο και έχουν όμως τη θέση υπεύθυνου, αποφασίζουν δηλαδή για αμοιβές, αναθέσεις κ.λπ. Αυτό συζητήθηκε αρκετά και καταλήξαμε πως, αν αυτοί έχουν οποιαδήποτε εργοδοτική σχέση με μέλη του σωματείου, δεν θα μπορούν να συμμετέχουν. Παρόλο που στην αρχή υπήρξαν κάποιες προτάσεις σχετικά με τα διευθυντικά στελέχη και τους υπεύθυνους, αποσύρθηκαν, καθώς καλύφθηκαν όλοι από την παρακάτω πρόταση η οποία και αποφασίστηκε ομόφωνα. Έτσι, η τελική διατύπωση για το Άρθρο 5 του καταστατικού έχει ως εξής:

Μέλη του Σωματείου δεν μπορούν να είναι οι ιδιοκτήτες, μεριδιούχοι ή μέτοχοι εκδοτικών οίκων, γραφείων υποτιτλισμού, μεταφραστικών γραφείων, ΜΜΕ καθώς και οπτικοακουστικών επιχειρήσεων, καθώς επίσης και όσοι σχετίζονται υπό εργοδοτική ιδιότητα με μέλη του επαγγέλματος όπως αυτά καλύπτονται από το παρόν Σωματείο.

2. Αφού καταλήξαμε με το Άρθρο 5, συνεχίσαμε με το Άρθρο 13 για τις Αρχαιρεσίες. Συμφωνήσαμε να αφήσουμε σε εκκρεμότητα το θέμα για την ηλεκτρονική ψήφο επειδή απουσίαζαν οι συνάδελφοι που είχαν αναλάβει να κάνουν μια έρευνα και να μας ενημερώσουν. Παρ’ όλα αυτά, επειδή καλυπτόμαστε με την επιστολική ψήφο και επειδή μάλλον η ηλεκτρονική είναι περίπλοκο ζήτημα προτάθηκε να μην τη συμπεριλάβουμε στο καταστατικό.

3. Συνεχίσαμε με το Άρθρο 14 για τη διοίκηση, που έγινε ομόφωνα δεκτό. Επειδή, όμως, μόλις ψηφιστεί το καταστατικό θα εκλεγεί μια προσωρινή διοικούσα επιτροπή η οποία όταν εγκριθεί το καταστατικό θα πρέπει να συγκαλέσει εκλογές, συμφωνήσαμε να προσθέσουμε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει εντός 15 ημερών μετά την έγκριση.

4. Άρθρο 15 – Τρόπος Λήψης Αποφάσεων του Δ.Σ. Αυτό το Άρθρο έγινε ομόφωνα δεκτό

5. Άρθρο 16 – Καθήκοντα του Δ.Σ. : Έγινε πρόταση από συνάδελφο να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου «βοηθούμενο από επιτροπές που έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα», αλλά δεν έγινε δεκτή.

6. Άρθρο 17 – Καθήκοντα Προέδρου και Αντιπροέδρου: Ομόφωνα δεκτό

7. Άρθρο 18 – Καθήκοντα Γραμματέα και Ταμία: Ομόφωνα δεκτό. Απλώς πρέπει να διορθωθεί ότι ο Γραμματέας αναπληρώνει τον Αντιπρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται και όχι τον Πρόεδρο, όπως γράφει τώρα το καταστατικό.

8. Άρθρο 19 – Ελεγκτική Επιτροπή: Αποφασίστηκε η πρόταση να γίνει ως εξής: «[…] για τη διαχείριση του Δ.Σ. που υποβάλει στην απολογιστική (προστέθηκε το “απολογιστική”) Γενική Συνέλευση». Επίσης προτάθηκε από συνάδελφο να γραφτεί ότι η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει το Δ.Σ. μόνο ως προς τα οικονομικά και έγινε ομόφωνα δεκτό.

9. Άρθρο 20 – Πειθαρχική Δικαιοδοσία: Ομόφωνα δεκτό.

10. Άρθρο 21 – Διαχειριστικό Έτος-Προϋπολογισμός: Ομόφωνα δεκτό.

11. Άρθρο 22 – Διάλυση του Σωματείου: Ομόφωνα δεκτο.

12. Άρθρο 23 – Η σφραγίδα του Σωματείου: Ομόφωνα δεκτό.

13. Άρθρο 24 – Διάφορες Διατάξεις: Ομόφωνα δεκτό.

Συζητήσαμε, επίσης, για το όνομα και καταλήξαμε σε τέσσερις προτάσεις, που αποφασίσαμε πως θα τεθούν προς ψήφιση στην επόμενη συνέλευση, όπου και θα είναι ολοκληρωμένο το καταστατικό. Οι προτάσεις είναι οι εξής:

1. Σύλλογος Μεταφραστών-Επιμελητών Κειμένων (Σ.Μ.Ε.Κ.)
2. Σύλλογος Μεταφραστών-Επιμελητών-Διορθωτών (Σ.Μ.Ε.Δ.)
3. Σύλλογος Επιμελητών-Μεταφραστών (Σ.Ε.ΜΕ.)
4. «ΑΔΙΟΡΘΩΤΟΣ» - Σύλλογος Επιμελητών-Μεταφραστών (Α.Σ.Ε.ΜΕ.) [Μάλλον με αυτό δεν θα μας πάρουν πολύ στα σοβαρά]

Τέλος, αποφασίστηκε η επόμενη συνέλευση, όπου θα είναι πλέον το καταστατικό ολοκληρωμένο και από το δικηγόρο, να γίνει στις 24 Μαΐου, στο Σύλλογο Βιβλίου-Χάρτου στις 18.30.

1 σχόλιο:

σίβυλλα είπε...

http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/2009/05/blog-post_5728.html