Παρασκευή 9 Ιουλίου 2010

Ιδρυτικά Μέλη

Υπενθυμίζουμε στα ιδρυτικά μέλη του ΣΜΕΔ ότι πρέπει να στείλουν στη διεύθυνση syl.smed@gmail.com συμπληρωμένο το έντυπο με τα στοιχεία τους για να καταχωριστούν στο βιβλίο μελών του συλλόγου.

Κατεβάστε την αίτηση καταχώρισης ιδρυτικών μελών από εδώ.