Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2012

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την Κυριακή 21 Οκτωβρίου

Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου, στις 5:30 μ.μ., συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΜΕΔ, στα γραφεία του Συλλόγου (Μαυρικίου 8 και Μαυρομιχάλη, Νεάπολη Εξαρχείων). Υπενθυμίζουμε ότι η Συνέλευση, ως δεύτερη επαναληπτική, θα πραγματοποιηθεί με απαρτία των παρευρισκομένων μελών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

* Απολογισμός δράσεων
* Ομάδες εργασίας, συναντήσεις για την επιμέλεια
* Προγραμματισμός κινητοποιήσεων για το επόμενο διάστημα (με αφορμή τις εξαγγελίες των νέων μέτρων)
* Ενημέρωση για εργασιακά-επαγγελματικά θέματα
* Άλλα τρέχοντα ζητήματα.

Το ΔΣ