Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013

Εκδήλωση-Συζήτηση στην Κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 37 [Κυριακή 27/1, 6 μ.μ.]