Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την Κυριακή 10 Μαρτίου

Την Κυριακή 10 Μαρτίου, στις 5:30 μ.μ., συγκαλείται η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΜΕΔ για το έτος, στα γραφεία του Συλλόγου (Μαυρικίου 8 και Μαυρομιχάλη, Νεάπολη Εξαρχείων). Υπενθυμίζουμε ότι η Συνέλευση, ως δεύτερη επαναληπτική, θα πραγματοποιηθεί με απαρτία των παρευρισκομένων μελών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
  • Απολογισμός δράσεων
  • Παρουσίαση ερωτηματολογίου για τον καθορισμό κατώτατων αμοιβών μετάφρασης-επιμέλειας
  • Προγραμματισμός κινητοποιήσεων-δράσεων για το προσεχές διάστημα
  • Ενημέρωση για εργασιακά-επαγγελματικά θέματα
  • Άλλα τρέχοντα ζητήματα.
Το ΔΣ