Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013

Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την Κυριακή 6 Οκτωβρίου

Κατόπιν απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Κυριακής 22 Σεπτεμβρίου, συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΜΕΔ, την Κυριακή 6 Οκτωβρίου, στις 6 μ.μ., στα γραφεία του Συλλόγου (Μαυρικίου 8 και Μαυρομιχάλη, Νεάπολη Εξαρχείων).

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  • Ανακοίνωση κατώτατων αμοιβών μετάφρασης-επιμέλειας (παρουσίαση εισηγητικής έκθεσης, καθορισμός σχετικών δράσεων)
  • Προγραμματισμός νέου κύκλου σεμιναρίων αυτομόρφωσης
  • Προγραμματισμός Ημερολογίου του ΣΜΕΔ για το 2014
  • Διαμόρφωση Βιβλιοθήκης του ΣΜΕΔ
  • Προγραμματισμός έκδοσης της Μουτζούρας, του ενημερωτικού δελτίου του ΣΜΕΔ
  • Άλλα τρέχοντα ζητήματα

Το ΔΣ