Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για το Σάββατο 8 Μαρτίου

Το Σάββατο 8 Μαρτίου, στις 6:00 μ.μ., συγκαλείται η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΜΕΔ για το έτος, στα γραφεία του Συλλόγου (Μαυρικίου 8 και Μαυρομιχάλη, Νεάπολη Εξαρχείων). Υπενθυμίζουμε ότι η Συνέλευση, ως δεύτερη επαναληπτική, θα πραγματοποιηθεί με απαρτία των παρευρισκομένων μελών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  • Ενημέρωση/συζήτηση για το οικονομικό και φορολογικό καθεστώς του ΣΜΕΔ
  • Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων για τις επερχόμενες εκλογές των οργάνων διοίκησης του ΣΜΕΔ
  • Πλήρης ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία των επερχόμενων εκλογών του ΣΜΕΔ
  • Συζήτηση σχεδιασμού-προγραμματισμού για το επόμενο διάστημα
  • Ενημέρωση για εργασιακά-επαγγελματικά θέματα
  • Άλλα τρέχοντα ζητήματα 

Το ΔΣ