Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την Κυριακή 22 Ιουνίου

Την Κυριακή 22 Ιουνίου, στις 7:00 μ.μ., συγκαλείται η δεύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΜΕΔ για το έτος, στα γραφεία του Συλλόγου (Μαυρικίου 8 και Μαυρομιχάλη, Νεάπολη Εξαρχείων). Υπενθυμίζουμε ότι η Συνέλευση, ως δεύτερη επαναληπτική, θα πραγματοποιηθεί με απαρτία των παρευρισκομένων μελών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  • Ενημέρωση/συζήτηση για τη φορολογία και την ασφάλιση των συναδέλφων, προγραμματισμός σχετικών δράσεων
  • Ενημέρωση/συζήτηση για τη δραστηριοποίηση του Συλλόγου στη Θεσσαλονίκη
  • Ενημέρωση/συζήτηση για την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου
  • Ενημέρωση για εργασιακά-επαγγελματικά θέματα (διεκδικήσεις, προβλήματα, καταγγελίες)
  • Συζήτηση σχεδιασμού/προγραμματισμού για το επόμενο διάστημα
  • Άλλα τρέχοντα ζητήματα

Το ΔΣ