Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου

Την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου, στις 6 μ.μ., συγκαλείται η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΜΕΔ για το έτος, στα γραφεία του Συλλόγου (Μαυρικίου 8 & Μαυρομιχάλη, Νεάπολη Εξαρχείων). Υπενθυμίζουμε ότι η συνέλευση, ως δεύτερη επαναληπτική, θα διεξαχθεί με απαρτία των παρευρισκομένων μελών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο.

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης
1. Συμμετοχή στην Ημερίδα της ΠΕΕΜΠΙΠ για τα πνευματικά δικαιώματα των Μεταφραστών Λογοτεχνίας στις 4 Οκτωβρίου 2018. 
2. Σύσταση συντονιστικής ομάδας για τη συμμετοχή μας στην απεργία των εργατικών σωματείων την 1η Νοεμβρίου 2018.
3. Σύσταση ομάδας Ημερολογίου 2019. 
4. Απολογισμός 1ου Εργαστηρίου Συλλογικής Μετάφρασης και συζήτηση/συντονισμός για μελλοντικά σεμινάρια/εργαστήρια.
5. Άλλα τρέχοντα ζητήματα. 

Το ΔΣ