Τρίτη 7 Μαΐου 2019

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την Κυριακή 19 Μαΐου


Την Κυριακή 19 Μαΐου, στις 6.30 μ.μ., συγκαλείται η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΜΕΔ για το έτος 2019, στα γραφεία του Συλλόγου (Μαυρικίου 8 & Μαυρομιχάλη, Νεάπολη Εξαρχείων). Υπενθυμίζουμε ότι η συνέλευση, ως δεύτερη επαναληπτική, θα διεξαχθεί με απαρτία των παρευρισκομένων μελών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο.

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης
1. Απολογισμός και προοπτικές στη συνεργασία με άλλα πρωτοβάθμια σωματεία.
2. Ενημέρωση για τα σχετικά με την αλλαγή Καταστατικού.
3. Ημερολόγιο 2020 (προγραμματισμός).
4. Εργαστήρια & Σεμινάρια.
5. Άλλα τρέχοντα ζητήματα.