Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019

Αρχίζουν τα σεμινάρια του 7ου κύκλουΓια τα προβλήματα της μετάφρασης του αρχαίου φιλοσοφικού λόγου, με εστίαση στον Αριστοτέλη, θα μιλήσει ο Στασινός Σταυριανέας στο σεμινάριο αυτομόρφωσης του ΣΜΕΔ που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Οκτωβρίου, στις 6 μ.μ.

Η απόδοση φιλοσοφικών έργων στα ΝΕ, και ιδιαίτερα αρχαίων φιλοσοφικών πραγματειών, είναι ένα πεδίο που, για διάφορους λόγους, χαρακτηρίζεται από μια σημαντική καθυστέρηση συγκριτικά με τις άλλες μοντέρνες γλώσσες, αλλά και συγκριτικά με την μετάφραση έργων που ανήκουν σε άλλα λογοτεχνικά είδη. Η καθυστέρηση αυτή είναι ακόμη πιο εμφανής στην περίπτωση του έργου του Αριστοτέλη. Ένα έργο που έχει τις δικές του ιδιαίτερες δυσκολίες και απαιτήσεις. Στην συνάντηση θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε ποιες είναι αυτές οι δυσκολίες με τις οποίες ο μεταφραστής του αριστοτελικού έργου θα πρέπει να αναμετρηθεί ώστε να παραδώσει στο κοινό μία έγκυρη και ερμηνευτικά χρήσιμη μετάφραση.