Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2023

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την Κυριακή 29 Οκτωβρίου

 

 

 

 

Την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023 στις 2.00 μ.μ. συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΜΕΔ στα γραφεία του Συλλόγου (Σπύρου Τρικούπη αριθ. 56-58, δίπλα στο Πεδίο του Άρεως).

 

 Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: 

1. Γνωριμία των μελών με τον νέο χώρο.

2. Συζήτηση για δύο νέα κείμενα/καταγγελίες.

3. Κυκλοφορία του ημερολογίου του Συλλόγου για το 2024.

4. Προγραμματισμός εκδήλωσης/παρουσίασης του ημερολογίου.

5. Προγραμματισμός σεμιναρίων αυτομόρφωσης.

6. Άλλα τρέχοντα ζητήματα.

 

 Το ΔΣ