Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2009

Νέα Ανοιχτή Συνέλευση: Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Η Πρωτοβουλία Μεταφραστών – Επιμελητών

καλεί όλους τους συναδέλφους

την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2009
και ώρα 17:00

στην επόμενη ανοιχτή συνέλευση, που θα φιλοξενηθεί

στο Booze Cooperativa,
Κολοκοτρώνη 57 (α' όροφος), Αθήνα
(βλ. χάρτη)

προκειμένου να συζητήσουμε τα εξής:

– συγκρότηση ομάδων προεργασίας για ζητήματα του επαγγελματικού μας χώρου,

– εξεύρεση χώρων φιλοξενίας των συνελεύσεών μας,

– διαμόρφωση ερωτηματολογίου καταγραφής του επαγγελματικού μας χώρου

Δεν υπάρχουν σχόλια: