Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2009

Πρακτικά Συνέλευσης 27ης Σεπτεμβρίου

Την Κυριακή, 27/9/2009, έγινε ολομέλεια της Πρωτοβουλίας Μεταφραστών-Επιμελητών στο Αυτόνομο Στέκι.

Τα θέματα
Αρχικά έγιναν προτάσεις για την ημερήσια διάταξη που αποφασίστηκε να περιλαμβάνει τα ακόλουθα ζητήματα:

1. Τη λειτουργία ομάδων εργασίας και πιο συγκεκριμένα ομάδες:
  • επικοινωνίας (για δημόσιες σχέσεις),
  • διαχειριστών του blog,
  • για τα ασφαλιστικά και φορολογικά ζητήματα,
  • ανάπτυξης επαφής με επαρχία,
  • χαρτογράφησης του χώρου, συμπεριλαμβανομένων των μεταφραστικών γραφείων και των γραφείων υποτιτλισμού.
2. Τη λειτουργία της λίστας και του φόρουμ.

3.Τη σκοπιμότητα -ή όχι- άλλων συναντήσεων έως την επίσημη ίδρυση του Συλλόγου από το Πρωτοδικείο (16/11/09)

4. Δράσεις της Πρωτοβουλίας γενικά και συγκεκριμένα παρουσία με ενημερωτικό υλικό:
  • στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας της Μετάφρασης (30/9) που θα κάνει το Κέντρο Μεταφραστικών Σπουδών Meta|φραση στη Στοά του Βιβλίου την Τετάρτη 30/9 στις 19:00,
  • στην Τελετή των Βραβείων του ΕΚΕΜΕΛ, μία εβδομάδα αργότερα.
5. το ερωτηματολόγιο καταγραφής του επαγγελματικού χώρου που φιλοδοξούμε να καλύψουμε.

Τέλος, έγινε παράκληση να είναι πιο οργανωμένη η ημερήσια διάταξη σε επόμενες συναντήσεις προκειμένου να γίνεται οικονομία χρόνου και να είναι πιο παραγωγική η συζήτηση.


Η συζήτηση
Μέλος της ομάδας του ερωτηματολόγιου ενημέρωσε ότι έχει ήδη γίνει μια πρώτη επεξεργασία και ότι πρόκειται να κοινοποιηθεί στη λίστα. Παράλληλα έκανε παράκληση να μην συζητηθεί το ερωτηματολόγιο στη λίστα, αλλά σε επόμενη ολομέλεια. Τέλος, έγινε έκκληση για εκπροσώπηση του χώρου των υποτιτλιστών στην ομάδα του ερωτηματολόγιου, προκειμένου να εκφραστούν οι ιδιαιτερότητες και αυτού του εργασιακού χώρου.

Έκκληση έγινε από άλλη συνάδελφο και για τα ζητήματα της συνέπειας στην ώρα προσέλευσης και έναρξης των συναντήσεων, για τον περιορισμό του καπνίσματος και για την απενεργοποίηση των κινητών κατά τη διάρκεια των συζητήσεων.

Έγινε ενημέρωση για το αποθεματικό του ταμείου.

Λίστα. Εκφράστηκαν σοβαρές επιφυλάξεις για τη λειτουργία της λίστας, τον αριθμό των συμμετοχών και το πολιτικό-ιδεολογικό περιεχόμενο των συζητήσεων σε αυτήν. Επίσης από συνάδελφο εκφράστηκαν κατηγορίες για γραφειοκρατικοποίηση της λίστας με αφορμή τη συζήτηση που έγινε για τη συνέντευξη στην Athens Voice. Ακόμα, εκφράστηκε η άποψη ότι δεν θα πρέπει να συζητάμε γενικώς στη λίστα, αλλά η συζήτηση να γίνει με πιο οργανωμένο τρόπο αφού πρώτα ψηφιστεί το καταστατικό και εκλεγεί Δ.Σ. Από άλλους συναδέλφους, αντίθετα, ειπώθηκε ότι από την αρχή η λίστα έπαιξε ένα συντονιστικό ρόλο στη λειτουργία μας και δεν υπάρχει λόγος αυτό να αλλάξει.

Ομάδες. Εκφράστηκαν επιφυλάξεις σε σχέση με την ύπαρξη ομάδων και δυσπιστία σε σχέση με το ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτές και ποιες θα είναι οι αρμοδιότητές τους. Διευκρινίστηκε από αρκετούς συναδέλφους ότι στην περίπτωση που συμφωνηθεί να δημιουργηθούν ομάδες, αυτές θα έχουν καθαρά ρόλο προετοιμασίας και διερεύνησης κάποιων ιδιαίτερων ζητημάτων και οφείλουν να φέρουν τα πορίσματα ή τις προτάσεις τους προς συζήτηση στη Γ.Σ. του Συλλόγου. Οι ομάδες σε καμία περίπτωση δεν θα υποκαταστήσουν τη συζήτηση στην ολομέλεια και δεν θα έχουν καμία αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων.

Ειδικά σε σχέση με το blog, εκφράστηκε η ανάγκη να υπάρξει μια ομάδα που θα το τρέχει με δεσμευτική ανάθεση των μελών της. Η ομάδα αυτή μπορεί -ή όχι- να αποτελείται από τους δύο συναδέλφους που το τρέχουν τώρα άτυπα, παρότι καλό θα ήταν να ενισχυθεί και με κάποιον τρίτο συνάδελφο, και θα είναι επιφορτισμένη με το καθήκον να ενημερώνει σε τακτική βάση το blog. Συμφωνήθηκε δε από όλους ότι οι διαφωνίες της λίστας και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις δεν μπορεί να βγαίνουν στο blog.

Έδρα. Εκφράστηκε η ανάγκη διερεύνησης του ζητήματος της έδρας του Συλλόγου.

Συνελεύσεις. Μεγάλη συζήτηση έγινε για το αν θα πρέπει να οριστεί νέα Γ.Σ. πριν την έγκριση του καταστατικού από το Πρωτοδικείο.

Κάποιοι συνάδελφοι εξέφρασαν την άποψη ότι δεν έχει νόημα να ξαναβρεθούμε πριν την έγκριση του καταστατικού από το Πρωτοδικείο γιατί: α. δεν είναι σαφές ποιο θα είναι το περιεχόμενο αυτών των συναντήσεων, β. μας διακρίνει μία αγωνία για άνοιγμα πριν καν συγκροτηθούμε επίσημα. Μπορούμε κάλλιστα να κάνουμε το άνοιγμα αφότου εγκριθεί το καταστατικό, γιατί δεν έχουμε σε τι να τους καλέσουμε, γ. με τις συχνές Γ.Σ. δεν θα υπάρχει μαζικότητα, άρα δεν θα υπάρχει δημοκρατία, δ. συζητάμε μόνο για τα διαδικαστικά και όχι για τα ουσιαστικά ζητήματα που είναι εντέλει αυτά που αφορούν ουσιαστικά τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Κάποιοι άλλοι συνάδελφοι εξέφρασαν την άποψη ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι συναντήσεις της Πρωτοβουλίας αφού: α. υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα προς συζήτηση, μεταξύ των οποίων και το επιζητούμενο άνοιγμα σε νέους συναδέλφους, β. η ζωντανή επαφή των μελών δίνει ζωή στη συλλογικότητα και αυτό ακριβώς είναι που μας διαφοροποιεί από άλλες συλλογικότητες μεταφραστών που παροπλίστηκαν, γ. τώρα που τελείωσε η συζήτηση για το καταστατικό, μπορούμε να προχωρήσουμε στη συζήτηση και τη δράση για τα ουσιαστικά ζητήματα που αφορούν το χώρο, δ. με τη ζωντανή διάδραση των μελών λύνονται παρεξηγήσεις που δημιουργούνται μέσα από τη λίστα.

Άνοιγμα σε νέους συναδέλφους. Παρότι υπήρξε γενικά συμφωνία στην ανάγκη ανοίγματος της συλλογικότητας σε νέο κόσμο, εκφράστηκε κατ’ αναλογία με τον προηγούμενο προβληματισμό μια επιφυλακτικότητα για το αν αυτό θα πρέπει να γίνει τώρα ή αφού πρώτα επισημοποιηθεί η ύπαρξη του Συλλόγου.

Κάποιοι συνάδελφοι εξέφρασαν τον προβληματισμό ότι ίσως να είναι αποθαρρυντικό να καλέσουμε νέο κόσμο τώρα που δεν έχουμε ακόμα το κύρος ενός Συλλόγου, αλλά και που η συζήτηση γίνεται ακόμα για διαδικαστικά ζητήματα. Άλλοι συνάδελφοι θεώρησαν ότι αυτό θα μπορούσε αντίθετα να λειτουργήσει ενθαρρυντικά σε ένα κόσμο που θα νιώσει ότι θα κληθεί να συνδιαμορφώσει ένα σχήμα εν τη γενέσει του, παρά να ενταχθεί σε ένα παγιωμένο μόρφωμα.

Συνάδελφος που είχε έρθει για πρώτη φορά, εξέφρασε την απογοήτευσή του, παρότι είπε ότι θα ήταν άδικο να κρίνει τη συλλογικότητα από μία φορά. Είναι ανοιχτό αν θα γίνει ελιτίστικη ή ανοιχτή, όπως είπε χαρακτηριστικά. Πάντως θεώρησε ότι δεν θα γίνει το άνοιγμα από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά αφού ο κόσμος δει δείγματα γραφής στη ζωή.

Σε σχέση με τις μορφές που μπορεί να πάρει αυτό το άνοιγμα, ειπώθηκε ενημερωτικά από συνάδελφο από μεταφραστική σχολή, ότι έχει γίνει ενημέρωση για την διαδικασία ίδρυσης του ΣΜΕΔ σε 7.000 συνδρομητές του newsletter της σχολής. Επιπλέον, στην Ημέρα της Μετάφρασης, η εισηγήτρια της σχολής θα αναφερθεί στην ομιλία της και στις τρεις υπαρκτές συλλογικότητες που εκπροσωπούν τους μεταφραστές (ΣΜΕΔ, ΠΕΜ, ΠΕΕΜΠΙΠ). Προτάθηκε παράλληλα να φωτοτυπηθεί και να μοιραστεί το κείμενο στις δύο εκδηλώσεις (Ημέρα Μετάφρασης και Βραβεία ΕΚΕΜΕΛ). Τέλος, εκφράστηκε η ανάγκη διαμόρφωσης νέου ενημερωτικού κειμένου για άνοιγμα στον κόσμο.

Αποφάσεις. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία να γίνει επόμενη Γ.Σ. την Κυριακή 18/10/09. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εκφράστηκε η ανάγκη εντοπισμού χώρων κοινής αποδοχής για τις επόμενες συναντήσεις μας. Ως ενδεχόμενοι χώροι προς διερεύνηση αναφέρθηκαν ο ΣΥΒΧ και το Booze.

Από τις τέσσερις θεματικές της ημερήσιας διάταξης, συζητήθηκαν σχετικά διεξοδικά η τρίτη και η τέταρτη (δράσεις και επόμενη Γ.Σ.), ενώ οι υπόλοιπες (ομάδες εργασίας, λειτουργία λίστας και φόρουμ και ερωτηματολόγιο) εκκρεμούν, οπότε διατηρούνται ως θέματα ημερήσιας διάταξης για την επόμενη Γ.Σ.

Για το ερωτηματολόγιο αποφασίστηκε εντέλει να μην αναρτηθεί στο blog, αφού δεν το έχουμε ακόμα συζητήσει, αλλά να σταλεί με τη μορφή e-mail απευθείας σε όσους είναι εγγεγραμμένοι στη λίστα.

Για την εκδήλωση για την Ημέρα της Μετάφρασης και αυτή του ΕΚΕΜΕΛ, αποφασίστηκε να μοιραστεί το υπάρχον κείμενο της Πρωτοβουλίας με τα στοιχεία του blog και ένα γενικό κάλεσμα στην επόμενη Γ.Σ. χωρίς λεπτομέρειες για τις οποίες θα παραπέμπονται για ενημέρωση στο blog.

Δεν υπάρχουν σχόλια: