Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2009

Νέα Ανοιχτή Συνέλευση - Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2009

Η Πρωτοβουλία Μεταφραστών και Επιμελητών

καλεί όλους τους συναδέλφους

την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2009
και ώρα 17:00

στην επόμενη ανοιχτή συνάντηση, η οποία θα φιλοξενηθεί

στο Booze Cooperativa,
Κολοκοτρώνη 57 (α' όροφος), Αθήνα

(βλ. χάρτη)

προκειμένου να συζητήσουμε:

 • Το ερωτηματολόγιο καταγραφής του επαγγελματικού μας χώρου
 • Τη λειτουργία της υπάρχουσας ηλεκτρονικής λίστας
  ή ενός νέου ηλεκτρονικού φόρουμ
 • Τη συγκρότηση ομάδων εργασίας
  (για ασφαλιστικά και φορολογικά ζητήματα,
  για την ανάπτυξη επαφών με την επαρχία,
  για τη χαρτογράφηση του χώρου των μεταφραστικών γραφείων / εταιρειών υποτιτλισμού).

Δεν υπάρχουν σχόλια: