Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2010

Πρακτικά Συνέλευσης 21ης Φεβρουαρίου 2010

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 21ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010


Τόπος: Κέντρο Ισπανικής, Πορτογαλικής και Καταλανικής γλώσσας
ABANICO (Κολοκοτρώνη 12, 1ος όροφος, Αθήνα)
Διάρκεια συνέλευσης: 3:30 ώρες περίπου
Παρόντα μέλη: 55


  1. Ενημέρωση από τη Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ) του ΣΜΕΔ για τις ενέργειές της:

α) Αρχικά συζητήθηκε η μετάθεση της ημερομηνία των εκλογών από τις 21 Μαρτίου στις 25 Απριλίου, προκειμένου να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν αλλά και του εκλέγεσθαι όσα νέα μέλη ενεγράφησαν στο Σωματείο αυτή την περίοδο, και να διευκολυνθεί η διαδικασία της επιστολικής ψήφου –δεν μεσολαβούν πλέον οι διακοπές του Πάσχα. Σύμφωνα με το νόμο στον οποίο εντάσσεται το σωματείο μας, για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους είναι απαραίτητη η μεσολάβηση ενός μήνα από την ημερομηνία εγγραφής. Επιπλέον, η κατάθεση υποψηφιοτήτων λήγει δύο εβδομάδες πριν την ημερομηνία των εκλογών.

β) Συζητήθηκε εκτενώς το ζήτημα της εκλογής της εφορευτικής επιτροπής. Καθότι δε γίνεται λεπτομερής αναφορά στο καταστατικό για την εν λόγω ψηφοφορία και τη διαδικασία των πρώτων εκλογών, και στην πορεία προέκυψαν πολλές απορίες νομικού χαρακτήρα, η ΔΕ ανέλαβε, με σύμφωνη γνώμη των παρευρισκομένων, να συμβουλευτεί επί πληρωμή δικηγόρο όσον αφορά τα παρακάτω ζητήματα:


- Εάν υπερισχύει ο νόμος ή το καταστατικό στα σημεία που δε συμπίπτουν απόλυτα.


- Κατ’ επέκταση, πώς ορίζεται η απαρτία των συνελεύσεων του ΣΜΕΔ


- Ποια είναι η ακριβής διαδικασία για την εκλογή της εφορευτικής επιτροπής και τη διεξαγωγή των πρώτων εκλογών


- Εάν η πρόβλεψη του καταστατικού για τη μη δυνατότητα εγγραφής εργοδοτών υπερισχύει του νόμου βάσει του οποίου έχει εγκριθεί το καταστατικό του ΣΜΕΔ.


γ) Όσον αφορά τον εξοπλισμό των γραφείων του ΣΜΕΔ, μαζεύτηκαν επιτόπου 357 ευρώ προκειμένου να αγοραστούν καρέκλες.


δ) Δεδομένου ότι σύμφωνα με το νόμο είναι υποχρεωτική η καταβολή εγγραφής (έστω και εικονικής) και προκειμένου να τηρηθεί η απόφαση της προηγούμενης συνέλευσης, η οποία είχε ορίσει την ετήσια συνδρομή στα 40 ευρώ, αποφασίστηκε ότι όλα τα μέλη (ιδρυτικά και μη) θα καταβάλουν το ποσό των 40 ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνεται και η εγγραφή και η ετήσια συνδρομή για το 2010.


ε) Τα γραφεία του ΣΜΕΔ είναι ανοιχτά για εγγραφές νέων μελών Τρίτη & Πέμπτη 18:00-20:00 και Τετάρτη & Παρασκευή 11:00-13:00.


2. Συζήτηση σχετικά με την πρόσφατη απόλυση του κ. Παλαιστίδη από τις εκδόσεις ΑΓΡΑ:

Αποφασίστηκε με ψηφοφορία να δημοσιευτεί με την υπογραφή ΣΜΕΔ κείμενο αλληλεγγύης.


3. Συνάδελφοι από το χώρο των μεταφραστικών γραφείων και του υποτιτλισμού μας ενημέρωσαν σύντομα για εργασιακά θέματα που έχουν προκύψει τους τελευταίους μήνες.Επόμενη συνέλευση:


14 Μαρτίου 2010 (ώρα και τόπος θα ανακοινωθούν σύντομα)

Δεν υπάρχουν σχόλια: