Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου

Την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου, στις 5:30 μ.μ., συγκαλείται η τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΜΕΔ για το έτος, στα γραφεία του Συλλόγου (Μαυρικίου 8 και Μαυρομιχάλη, Νεάπολη Εξαρχείων). Υπενθυμίζουμε ότι η Συνέλευση, ως δεύτερη επαναληπτική, θα πραγματοποιηθεί με απαρτία των παρευρισκομένων μελών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
  • Απολογισμός δράσεων
  • Ομάδες εργασίας, ημερολόγιο, επόμενες εκδηλώσεις του Συλλόγου
  • Προγραμματισμός κινητοποιήσεων για το προσεχές διάστημα
  • Ενημέρωση για εργασιακά-επαγγελματικά θέματα
  • Άλλα τρέχοντα ζητήματα.

Το ΔΣ