Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012

Ερωτηματολόγιο για τον καθορισμό κατώτατων αποδεκτών αμοιβών μετάφρασης-επιμέλειας


Ο Σύλλογος Μεταφραστών Επιμελητών Διορθωτών δίνει στη δημοσιότητα ένα βασικό Ερωτηματολόγιο (δείτε και συμπληρώστε τη φόρμα εδώ), προϊόν της δουλειάς της ανοιχτής Ομάδας Εργασίας για τις Κατώτατες Αμοιβές που λειτουργεί στο πλαίσιο του Συλλόγου. Το Ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, απευθύνεται σε όλους τους συναδέλφους, μέλη και μη μέλη του ΣΜΕΔ, και ο σύνδεσμός του θα είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του ΣΜΕΔ για ικανό χρονικό διάστημα ώστε να διακινηθεί όσο το δυνατόν ευρύτερα. Τα αποτελέσματά του θα παραμείνουν εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο συμβουλευτικά για την παραπέρα δράση της Ομάδας Εργασίας και του Συλλόγου αναφορικά με το κρίσιμο ζήτημα του καθορισμού κατώτατων αποδεκτών αμοιβών στον κλάδο μας.

Όπως και όλη η δράση της Ομάδας Εργασίας του ΣΜΕΔ για τις Κατώτατες Αμοιβές, το Ερωτηματολόγιο αυτό έχει ένα διπλό στόχο: αφενός, να καταγράψει όσο το δυνατόν πληρέστερα και με βάση την εμπειρία των ίδιων των συναδέλφων την πραγματικότητα των αμοιβών στον κλάδο μας, ανεξάρτητα από επαγγελματική ειδίκευση (μετάφραση, επιμέλεια-διόρθωση, υποτιτλισμός) και επιμέρους τομέα δραστηριοποίησης (εκδοτικοί οίκοι, μεταφραστικά γραφεία, εταιρείες υποτιτλισμού)· αφετέρου, να κάνει το αίτημα για κατώτατες αμοιβές συστατικό στοιχείο μιας συναδελφικής επαγγελματικής κουλτούρας που θα στρέφεται ενάντια στη γενικευμένη υποτίμηση της δουλειάς μας και στον υποβολιμαίο «μειοδοτικό» ανταγωνισμό στον οποίο εξαναγκάζονται πολλοί συνάδελφοι (ιδίως νεότεροι) από τις εταιρείες του κλάδου.

Σε μια εποχή που οι συμβατικές ρυθμίσεις των εργασιακών σχέσεων καταρρέουν η μία μετά την άλλη ακόμα και στο πεδίο της μισθωτής εργασίας, κλάδοι όπως ο δικός μας, όπου η freelance εργασία με «μπλοκάκι» ή και η «μαύρη», ανασφάλιστη εργασία είναι ο κανόνας, φαντάζουν καταδικασμένοι να υποστούν πρώτοι και χωρίς προστατευτικές δικλείδες όλες τις συνέπειες της δραματικής μείωσης των αμοιβών που έχει δρομολογήσει εδώ και καιρό η εγχώρια (και όχι μόνο, φυσικά) διαχείριση της κρίσης. Καθώς, μάλιστα, ο κλάδος μας στερείται, για λόγους αντικειμενικούς και ιστορικούς, τα βασικά μέσα εργατικής και επαγγελματικής διαπραγμάτευσης που υφίστανται αλλού (απεργιακή κινητοποίηση, συντεχνιακή κατοχύρωση ελάχιστων αμοιβών), θα έλεγε κανείς ότι δεν μας μένει παρά να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και να δεχτούμε παθητικά τη μοίρα μας.

Ως Σύλλογος Μεταφραστών Επιμελητών Διορθωτών, πιστεύουμε απεναντίας ότι καθήκον μας σε αυτές τις συνθήκες είναι να δημιουργήσουμε μέσα από το πάγιο (και όχι μόνο σημερινό) καθεστώς επισφάλειας και απορρύθμισης που χαρακτηρίζει τη δουλειά μας νέους τρόπους συλλογικής οργάνωσης, διεκδίκησης και περιφρούρησης των συμφερόντων μας, προτάσσοντας απαρέγκλιτα τις ανάγκες μας απέναντι στους καταναγκασμούς μιας ανελέητης αγοράς και ενός φορομπηχτικού κράτους.