Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014

Σεμινάρια Αυτομόρφωσης του ΣΜΕΔ: Νέος κύκλος


Σεμινάρια Αυτομόρφωσης του ΣΜΕΔ. Νέος κύκλος, 2014.
Έναρξη: 19 Γενάρη, 6 μ.μ.

(Δείτε εδώ ολόκληρο το πρόγραμμα των σεμιναρίων.)