Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου
Την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου, στις 6 μ.μ., συγκαλείται η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΜΕΔ για το έτος 2020, στα γραφεία του Συλλόγου (Μαυρικίου 8 & Μαυρομιχάλη, Νεάπολη Εξαρχείων). Υπενθυμίζουμε ότι η συνέλευση, ως δεύτερη επαναληπτική, θα διεξαχθεί με απαρτία των παρευρισκομένων μελών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο.

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

1. Ολοκλήρωση αλλαγής καταστατικού (ενημέρωση)
2. Διακλαδική απεργία από τα κάτω 19/3/2020
3. Απολογισμός Ημερολογίου 2020
4. Θέματα επικοινωνίας (κινητό του συλλόγου)
5. Επόμενος κύκλος σεμιναρίων
6. Εκδήλωση οικονομικής ενίσχυσης
7. Σύσταση ομάδας για τα πνευματικά δικαιώματα
8. Άλλα τρέχοντα ζητήματα. 

Το ΔΣ